HOME  |  Inwoner  |  Hemelwatervisie

Hemelwatervisie

Met het vaststellen van de hemelwatervisie in juni 2016 spreekt de gemeenteraad de volgende ambitie uit:

“Het realiseren van een robuuste, duurzame en veilige leefomgeving zonder schade uit wateroverlast.”

Om deze ambitie vorm te geven zijn de volgende vier doelstellingen opgesteld.

Waterschade uit wateroverlastsituaties behoort tot het verleden

In de gemeente Nunspeet zijn locaties waar bijna jaarlijks wateroverlast optreedt door hevige piekbuien. Hierbij staat er niet alleen water op straat maar treedt het binnen in woningen, winkelpanden, kelders e.d. Waterschade uit deze overlastsituaties wordt niet geaccepteerd en moet tot het verleden gaan behoren.

Uittredend rioolwater behoort tot het verleden

Uittredend rioolwater kan grote gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Daarom is het belangrijk effectieve maatregelen te treffen om het water daar te houden waar het hoort.

Het riool in Nunspeet wordt klimaatbestendig

Door de klimaatverandering moet ons rioolsysteem robuuster worden ingericht. Het gemeentelijk rioolsysteem wordt doorgerekend met strengere normbuien. Knelpunten die hieruit naar voren komen worden aangepakt.

Schoon hemelwater moet schoon blijven

Een aanzienlijk deel van het verhard oppervlak in de gemeente Nunspeet wordt afgekoppeld. Hierdoor zal het schone regenwater niet meer afstromen naar het vuilwaterriool maar worden toegevoegd aan het grondwater; daar waar het hoort.

Dit is een pittige ambitie waar het nodige werk voor verzet moet worden. Als eerste wordt de kern Elspeet aangepakt.  

Hieronder vindt u de hemelwatervisie-stukken aan

Hemelwatervisie

Uitvoeringsprogamma

Bijlagen