HOME  |  Inwoner  |  Het gebruik van de WOZ-waarde

Het gebruik van de WOZ-waarde

Aan de hand van de in het kader van de Wet WOZ vastgestelde waarde berekent de gemeente de gemeentelijke onroerende-zaakbelastingen en het waterschap de watersysteemheffingen. Bezitters van een eigen huis of tweede huis hebben ook met de vastgestelde waarde te maken bij de berekening van het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting of eventueel de vermogensrendementsheffing van de rijksoverheid.

Waarvoor gebruikt de gemeente de WOZ-waarde?

De gemeenten hanteren de WOZ-waarde voor de heffing van de onroerende-zaakbelastingen die van de eigenaren van onroerende zaken en van de gebruikers van niet-woningen (bedrijven bijvoorbeeld) wordt geheven. Het aanslagbedrag voor de onroerende-zaakbelastingen is gebaseerd op de WOZ-waarde.

De onroerende-zaakbelastingen wordt van alle onroerende zaken geheven, behoudens enkele verplichte vrijstellingen.
Er zijn drie soorten vrijstellingen:

  1. De objecten die in het kader van de Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten zijn vrijgesteld. Het gaat hier bijvoorbeeld om openbare wegen, kerken en bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond (landbouwgrond). Voor deze objecten of delen van objecten hoeft geen WOZ-waarde te worden bepaald.
  2. De objecten die volgens artikel 220d van de Gemeentewet worden vrijgesteld. Van deze objecten, bijvoorbeeld kassen, moet wel een waarde worden bepaald als deze van belang is voor de afnemers van de taxatiegegevens (het waterschap en de Belastingdienst). Het waterschap en de Belastingdienst baseren hun heffing namelijk op andere wetten dan de Gemeentewet.
  3. De objecten die in de gemeentelijke belastingverordening worden vrijgesteld. Deze objecten moeten altijd getaxeerd worden, omdat de waarde van belang is bij de berekening van de zogenaamde belastingcapaciteit van de gemeente.

Waarvoor gebruikt het waterschap de WOZ-waarde?

Met ingang van 1 januari 2009 is de wijziging van de Waterschapswet van kracht waardoor de waterschapsomslagen gebouwd en ongebouwd worden vervangen door één watersysteemheffing. Vanaf 2009 kent de Waterschapswet als belasting op onroerende zaken één watersysteemheffing. Binnen deze watersysteemheffing blijft er wel sprake van twee heffingsmaatstaven, namelijk de WOZ-waarde voor gebouwde onroerende zaken en de oppervlakte voor ongebouwde onroerende zaken.

Waarvoor gebruikt de Belastingdienst de WOZ-waarde?

De Belastingdienst beschikt over alle WOZ-waarden van gemeenten. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de inkomstenbelasting, het eigenwoningforfait en voor de vermogensrendementsheffing voor woningen die 'niet tot hoofdverblijf dienen' (= tweede woningen).

Kan ik de WOZ-waarde ook voor iets anders gebruiken?

Ja, u kunt de WOZ-waarde onder andere bij een aantal banken voor de aanvraag van een hypotheek gebruiken. Daarnaast accepteren een aantal verzekeringsmaatschappijen de WOZ-waarde voor premieberekening van de opstalverzekering.

Vragen?

Het is mogelijk via e-mail vragen te stellen aan de gemeente Nunspeet over de aanslagen ge-meentelijke belastingen en/of over de WOZ-beschikking. U krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord op uw vraag. Het e-mailadres is: wozinfo@nunspeet.nl.

Let op: Bezwaar indienen via e-mail is niet mogelijk in de gemeente Nunspeet.