HOME  |  Inwoner  |  Honden

Honden

Regelmatig komen er klachten bij de gemeente binnen over de nr.-1-ergernis van Nederland: hondenpoep.
Voornamelijk rondom speelplaatsen en scholen doet zich dit probleem in grote mate voor. In het Hondenbeleid dat de gemeente heeft vastgesteld staan de hondenuitlaatrennen aangegeven waar honden mogen worden uitgelaten. Wanneer dat binnen de bebouwde kom gebeurt, geldt een opruim- en aanlijnplicht.
Wij roepen hondenbezitters op om deze regels in acht te nemen en zo bij te dragen aan een schone en leefbare omgeving. 

Locaties hondenuitlaatrennen met rasters:

  • Piersonstraat (achter gymzaal)
  • Schoolweg (achter sportveld)
  • Heuvelweg hoek Randweg
  • Hullerweg voor nr. 43 – Oranjelaan bij bruggetje
  • Hullerweg tussen huisnummers 85-91