HOME  |  Inwoner  |  Iets melden

Iets melden

Een kapotte lantaarnpaal, vuil op de weg, of iets wat kapot is in de openbare ruimte? Meld het bij de gemeente, dan proberen wij het op te lossen.

Online melding doorgeven
 


Rioolverstopping

Als uw riool verstopt is, is het belangrijk om te weten waar de verstopping zit om deze op te lossen. Lees wat u moet doen op de pagina Rioolverstopping.

Ongedierte

Heeft u last van ratten, wespen of ander ongedierte in of rondom uw woning? Lees op de pagina Ongedierte wat u het best kunt doen.

Gevonden en verloren voorwerpen

Gevonden of verloren voorwerpen kunt u online doorgeven. Kijk wat u moet doen op de pagina Gevonden en verloren voorwerpen.

Storingen, gas,water en elektriciteit

Ondervindt u storingen aan electriciteit, gas en water? Via de pagina Storingen kunt u zien waar u dat kunt melden.

Na kantoortijd

Uw melding kunt u 24/7 per dag digitaal doen, via het meldformulier.

Het nummer (0341) 25 99 11 kunt u in geval van een calamiteit of nood, zoals regenwateroverlast of een gevaarlijk obstakel op de weg, na kantoortijd bellen. U krijgt dan een keuzemenu. Bij direct gevaar (zoals een omgewaaide boom of olie op de weg) kunt u natuurlijk ook bellen met 112.