HOME  |  Inwoner  |  Integrale toekomstvisie

Integrale toekomstvisie

Samen met een brede groep betrokken inwoners en instellingen heeft de gemeente gesproken over hoe de gemeente Nunspeet er in 2030 zou moeten uitzien. Op basis van deze gesprekken is een wensbeeld geformuleerd, de Integrale Toekomstvisie. Er is ‘visionair’ gekeken naar de toekomst van deze gemeente en gewenste ontwikkelingen zijn benoemd. De integrale toekomstvisie (ITV) vormt voor de gemeente de koers voor het te ontwikkelen beleid. 

De gemeenteraad heeft in november 2013 de Integrale Toekomstvisie vastgesteld.