HOME  |  Inwoner  |  Klacht of bezwaar

Klacht of bezwaar

Heeft u een klacht over de gemeente?

Bent u het niet eens met de manier waarop de gemeente u aanspreekt of behandelt? Dan kunt u een klacht indienen.

Wilt u bezwaar maken tegen een beslissing?

Bent u het niet eens met een beslissing die de gemeente heeft genomen, is bijvoorbeeld een aanvraag die u voor de Wmo hebt ingediend volgens u onterecht niet toegekend? Dan heeft u zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan online.

In het bezwaarschrift schrijft u met welke beslissing u het niet eens bent. En u legt uit waarom u het er niet mee eens bent. Maak een kopie van de brief van de gemeente waarin de beslissing staat waar u het niet mee eens bent en stuur dit mee. Dit voorkomt misverstanden. U ondertekent uw bezwaarschrift met uw handtekening.

U stuurt uw brief aan het college van burgemeester en wethouders.

In de brief die u krijgt van de gemeente, staat ook precies uitgelegd hoe u bezwaar kunt maken. Als u het niet eens bent met de reactie van de gemeente op uw bezwaarschrift, kunt u naar de rechter gaan.

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een bezwaarschrift? Vraag een gratis clientondersteuner  u hiermee te helpen.