HOME  |  Inwoner  |  Leerlingzaken Noord-Veluwe

Leerlingzaken Noord-VeluweLeerlingzaken Noord-Veluwe
voert de Leerplichtwet uit voor de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde. Het belangrijkste doel is schooluitval terugdringen, zodat alle  kinderen een diploma krijgen. Ook voert Leerlingzaken de Wet op de Regionale Meld- en Coördinatiepunt(RMC) uit voor deze gemeenten. Voor leerlingen uit de gemeenten Elburg, Harderwijk en Nunspeet verzorgt Leerlingzaken het leerlingenvervoer en ook is de gemeentelijke jeugdcoördinator bij Leerlingzaken gevestigd. Leerlingzaken is onderdeel van Regio Noord-Veluwe.

Leerplicht

De Leerplichtwet bepaalt dat kinderen van hun vijfde tot achttiende verjaardag naar school moeten. De leerplicht eindigt aan het einde van een schooljaar waarin een leerling 16 jaar is geworden. Vanaf het vierde jaar mag uw kind naar school en zodra uw kind vijf jaar is geworden is het in Nederland verplicht om naar de basisschool te gaan. U, als ouder, bent verantwoordelijk voor het inschrijven op een school die voor uw kind geschikt is. Lees meer


Startkwalificatie

De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) is er voor jongeren die nog geen startkwalificatie hebben behaald. De RMC-wet stelt dat iedere jongere zo’n startkwalificatie zou moeten hebben. Dat is een havo-, vwo- of mbo-diploma (minimaal niveau 2). Een vmbo-diploma is geen startkwalificatie. Scholen zijn bij de wet verplicht om verzuim en in- en uitschrijvingen te melden bij Leerlingzaken. Op deze manier zijn alle jongeren in beeld die nog geen startkwalificatie hebben. Lees meer

Verlof en verzuim

Kinderen moeten elke dag naar school; de Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunt u echter wel verlof aanvragen. Voor aanvraag van verlof, vrijstelling, maar ook voor informatie over spijbelen en het aanmelden van verschillende soorten verzuim kunt u bij ons terecht. Lees meer

Leerlingenvervoer

Voor leerlingen uit de gemeenten Elburg, Harderwijk en Nunspeet verzorgt Leerlingzaken het leerlingenvervoer . Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, kunt u leerlingenvervoer aanvragen. Bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Soms kan uw kind hiervan ook gebruikmaken omdat de school ver weg is. Leerlingzaken beslist of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer conform de verordening van de desbetreffende gemeente. Lees mee

NOG Veiligerhuis

Het NOG Veiligerhuis is een samenwerkingsverband tussen 22 gemeenten, politie, justitie en zorg in Noord- en Oost-Gelderland. De Jeugdcoördinator geeft vanuit het NOG Veiligerhuis voor zeven gemeenten op de Noordwest-Veluwe vorm aan de ketenaanpak: zorg en preventie met betrekking tot risicojongeren en overlast gevende groepen. Dit  alles gebeurt in samenwerking met justitie-, zorg- en onderwijsketen, provincie en gemeenten. De Jeugdcoördinator is de verbindende schakel tussen de Veiligheidskamer, Leerlingzaken, Zorg en Advies Team (ZAT’s) en de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG's). www.nogveiliger.nl

Niet gevonden wat u zoekt? Ga naar de website van Leerlingzaken Noord-Veluwe en vind daar uw antwoord.