HOME  |  Inwoner  |  Mantelzorg, zorgen voor een ander

Mantelzorg, zorgen voor een ander

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een familielid of bekende die hulp nodig heeft. Meestal gaat het om zorg voor personen met een langdurige ziekte, een beperking of een hoge leeftijd.

Zorgt u voor een partner, vriend(in), kind, buurman, buurvrouw? Dan kunt u vragen of u begeleid en geholpen kunt worden bij het uitvoeren van deze taak, klik hier voor het Steunpunt Mantelzorg.

Respijtzorg

Soms wordt mantelzorg even teveel. Mantelzorgers hebben soms behoefte aan ‘even niet zorgen maar even op adem komen’. Daarvoor is er respijtzorg. Respijtzorg is het tijdelijk overnemen van alle mantelzorgtaken, zodat de mantelzorger de gelegenheid heeft om andere dingen te doen. Thuis kan de zorg bijvoorbeeld bestaan uit spelen met een gehandicapt kind, toezicht houden op iemand met dementie, of waken bij iemand in de laatste levensfase. Vindt de zorg buitenshuis plaats, dan kan degene voor wie de mantelzorger zorgt naar een opvang- of logeervoorziening. Overname van de zorg kan incidenteel zijn of structureel. Incidenteel is bijvoorbeeld tijdens een vakantie van de mantelzorger. Structureel is bijvoorbeeld iedere week een dagdeel of maandelijks een weekend.

Meer weten over mantelzorg of respijtzorg? Neem dan contact op met het Steunpunt Mantelzorg. U kunt ook kijken op mezzo.nl

Hoe werkt het? Wat moet ik doen?

Mantelzorgers zijn onmisbaar voor de samenleving. Met hulp van mantelzorgers kan iedereen zo lang mogelijk meedoen in de maatschappij.

Neem contact op met het Steunpunt Mantelzorg. Zij kunnen u op vele verschillende manieren ondersteunen.