HOME  |  Inwoner  |  Mantelzorgwaardering

Mantelzorgwaardering

Jaarlijkse mantelzorgwaardering door de gemeente Nunspeet

De gemeente Nunspeet vindt het belangrijk om mantelzorgers te waarderen voor en te erkennen in de zorg die zij bieden aan hun naaste. Elk jaar biedt de gemeente Nunspeet in november rond de Dag van de Mantelzorg, 10 november, een mantelzorgwaardering aan. Deze bestaat uit cadeaubonnen van 5 maal € 10 te besteden bij aangesloten lokale ondernemers in de gemeente. Iedereen die ingeschreven staat bij het Steunpunt Mantelzorg, ontvangt eind oktober hierover nadere informatie van de gemeente.

NB: Wilt u de waardering ontvangen, dan moet u ingeschreven staan bij het Steunpunt Mantelzorg of u alsnog inschrijven, zie www.hetvenster-nunspeet.nl/steunpunt-mantelzorg

Uw gegevens uit de keukentafelgesprekken of vanuit de Sociale Verzekeringbank (SVB) worden vanwege privacyoverwegingen niet automatisch doorgegeven aan Steunpunt Mantelzorg