HOME  |  Inwoner  |  Minimabeleid/ kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Minimabeleid/ kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als uw inkomen lager is dan 120% van het sociaal minimum kunt u voor een (gedeeltelijke) bijdrage in aanmerking komen. Dit hangt onder meer af van persoonlijke omstandigheden, zoals woonsituatie, inkomen en vermogen. U vraagt de bijdrage aan via een speciaal daarvoor bestemd aanvraagformulier.

Een verzoek om kwijtschelding moet u binnen drie maanden na dagtekening van het aanslagbiljet indienen. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen via (0341) 25 99 11.