HOME  |  Inwoner  |  Minimaregelingen en schuldhulpverlening

Minimaregelingen en schuldhulpverlening

De gemeente Nunspeet heeft minimaregelingen voor inwoners met een laag inkomen en inwoners met geen of weinig vermogen. U komt alleen voor deze regelingen in aanmerking als u aan de voorwaarden voldoet.

De regelingen zijn:

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen. De gemeente bekijkt per situatie of er bijzondere bijstand kan worden verstrekt. Stel dat u voor bepaalde kosten bijstand wenst en die kosten kunnen ook door een andere instantie worden vergoed (bijvoorbeeld door uw zorgverzekering), dan moet u de voorziening bij deze andere instantie aanvragen. In dat geval bestaat er geen recht op bijzondere bijstand. Of u bijstand krijgt, hangt mede af van uw inkomen en uw vermogen (bezittingen en/of schulden). Bijzondere bijstand vraagt u aan bij de gemeente.

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u één keer per jaar kunt krijgen als u al drie jaar een laag inkomen hebt. U kunt het geld vrij besteden, bijvoorbeeld aan spullen die u met een laag inkomen moeilijk kunt betalen, zoals een nieuwe koelkast of wasmachine. U vraagt de individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente. 

Individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag is een bedrag dat je als student één keer per jaar kunt krijgen als je studeert en je een arbeidshandicap hebt. Het is een toeslag voor studenten met een beperking, omdat het vaak lastig is om naast de opleiding een bijbaan te hebben. Je vraagt de studietoeslag aan bij de gemeente.

Kwijtschelding/bijdrage afvalstoffenheffing

U kunt de gemeente vragen om gemeentelijke belastingen niet te hoeven betalen. Bijvoorbeeld omdat u een laag inkomen of laag vermogen hebt. Kunt u de belasting niet betalen? Dan vraagt u de gemeente om kwijtschelding of een tegemoetkoming op grond van de Bijdrageregeling minima. De gemeente bepaalt dan of u kwijtschelding krijgt van de belasting of een deel daarvan of in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

Bijdrage sociaal culturele activiteiten

Wilt u meedoen aan activiteiten op het gebied van sport, cultuur of scholing, maar kunt u dit met uw inkomen niet betalen? Dan biedt deze bijdrage uitkomst. Voor volwassenen bedraagt de bijdrage € 150,-- per jaar, voor kinderen is de bijdrage € 300,-- per jaar. U vraagt de bijdrage aan bij de gemeente.

Collectieve zorgverzekering

De gemeente Nunspeet biedt inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering via Zilveren Kruis Achmea. De verzekering bestaat uit een basisverzekering en twee aanvullende verzekeringen, waarbij de gemeente een deel van het zorgpakket vergoedt. Meer informatie over de verzekeringen is terug te vinden op www.gezondverzekerd.nl. U vraagt de collectieve zorgverzekering aan bij de gemeente.

Jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds

Het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds is er voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een minimuminkomen. Door te sporten of creatief bezig te zijn ontwikkelt een kind zich beter en vermindert de kans op sociale uitsluiting. Het jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds helpen deze kinderen. Kinderen die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging of kunstinstelling krijgen zo ook sport- en cultuurkansen. De contributie of het lesgeld wordt rechtstreeks aan de sportclub of culturele instelling.

Kinderen aanmelden gaat via de intermediairs in Nunspeet. Voor vragen over het jeugdsport- en/of jeugdcultuurfonds kunt u terecht bij het lokale aanspreekpunt in Nunspeet:
Frank van der Voort via e-mailadres f.m.van.der.voort@nunspeet.nl of telefoonnummer 06 13 64 41 34.

Hulp bij schulden

Heeft u schulden waar u zelf niet meer uitkomt? Of wilt u schulden voorkomen? Dan mag u ons om advies vragen.

U kunt contact opnemen met het team Sociaal, via telefoonnummer 0341-25 99 11 of via schulddienstverlening@nunspeet.nl.

U kunt ook bij het maatschappelijk werk (Stimenz) terecht voor ondersteuning en hulp bij uw geldzaken. Neem contact op of maak gebruik van de inloopspreekuren. Eenmaal per 2 weken is er een sociaal raadsman-/vrouw aanwezig. U kunt bij hen terecht voor vragen rondom belastingaanslagen, toeslagen, uitkeringen en wet- en regelgeving. Aanmelden voor een afspraak kan telefonisch via 088-7846464 of bij het maatschappelijk werk.

Ondersteuning bij thuisadministratie

Bent u het financiële overzicht kwijt? De vrijwilligers van het Welzijnswerk en Humanitas kunnen u helpen om uw financiën op orde te brengen en te houden. Neem contact op met:

Wilt u meer inzicht krijgen in uw financiële situatie? Neem dan een kijkje op https://www.zelfjeschuldenregelen.nl/. Wat komt er op u af als u schulden opbouwt? Wat kunt u zelf doen? Op deze website kunt u een plan van aanpak maken. Ook als u schulden wilt voorkomen.