HOME  |  Inwoner  |  Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) voert milieutaken op de Noord-Veluwe uit. Dit gebeurt in opdracht van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten en van de Provincie Gelderland.

De adviseurs van ODNV bieden hoogwaardige kennis en expertise op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en milieuadvies. Ook een aantal experts op het gebied van geluid, bodem, grondwater en externe veiligheid  werken vanuit ODNV voor de gemeenten.

De gemeente is uw loket

Bent u inwoner of ondernemer in de regio Noord-Veluwe? U kunt voor de aanvraag van een vergunning onveranderd terecht  bij de gemeente Nunspeet. Dit geldt ook voor vragen over toezicht en handhaving.

Wanneer u denkt dat iemand zich niet aan de milieuregels houdt, kunt u dit doorgeven aan de gemeente.

Dit doet u met een verzoek om handhaving. Het moet gaan om bijvoorbeeld  illegaal afval storten of milieuvervuiling, zoals  bodem (vervuiling), lucht (verontreiniging) of geluid (overlast).

Toezicht en vergunningen

Omgevingsdienst Noord-Veluwe controleert namens de gemeente en de provincie Gelderland of bedrijven zich aan de milieuregels houden. Als bedrijf kunt u daarom te maken krijgen met Omgevingsdienst Noord-Veluwe: bedrijven die onder de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit vallen worden bezocht door medewerkers van ODNV.

Achtergrond

De gemeenten en de provincie blijven bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de milieutaken. Zij geven opdracht aan Omgevingsdienst Noord-Veluwe om deze taken voor hen uit te voeren.

Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Postbus 271, 3840 AG Harderwijk

T 0341 - 474 300 | E info@odnv.nl

www.odnoordveluwe.nl

www.gelderseomgevingsdiensten.nl