HOME  |  Inwoner  |  Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten  |  Achternaam kind kiezen

Achternaam kind kiezen

 • Wat is het?

  Bij uw eerste kind kunt u de achternaam van uw kind kiezen. Uw achternaam of die van uw partner. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.

  U kiest de naam vóór de geboorte, bij de geboorteaangifte, bij erkenning of bij adoptie. Dit doet u bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Welke achternaam u voor uw kind kunt kiezen, hangt af van uw gezinssituatie:

  • Bent u getrouwd met de vader? Uw kind krijgt de achternaam van de vader.
  • Bent u getrouwd met de vader en wilt u dat uw kind uw achternaam krijgt (van de moeder dus)? Vader en moeder moeten dan een verklaring afleggen bij de gemeente.
  • Hebt u een geregistreerd partnerschap? Uw kind krijgt de achternaam van de vader.
  • Hebt u een geregistreerd partnerschap en wilt u dat uw kind uw achternaam krijgt (van de moeder dus)? Vader en moeder moeten dan een verklaring afleggen bij de gemeente.
  • Hebt u een andere relatie met de moeder? Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder.
  • Hebt u een andere relatie met de moeder en wilt u dat uw kind uw achternaam krijgt (van de vader dus)? Dan moet u het kind erkennen. Vader en moeder leggen samen een verklaring af bij de gemeente.
  • Adopteren een man en een vrouw samen een kind? Dan kiezen zij één van hun achternamen. Dit kan alleen als het adoptiekind uw eerste kind is.
  • Krijgen 2 vrouwen samen een kind en is bij de geboorte het juridisch ouderschap automatisch ontstaan? Uw kind krijgt de achternaam van de duomoeder. Wilt u dat uw kind de achternaam van de biologische moeder krijgt? Beide moeders leggen samen een verklaring af bij de gemeente.
  • Krijgen 2 vrouwen samen een kind en heeft de duomoeder het kind erkend? Uw kind krijgt de achternaam van de biologische moeder. Wilt u dat uw kind de achternaam van de duomoeder krijgt? Beide moeders leggen samen een verklaring af bij de gemeente.
  • Adopteren 2 mannen samen een kind of hebben zij gezamenlijk gezag? Dan kiezen zij één van hun achternamen.

  Kind kiest zelf de achternaam

  Een kind dat bij erkenning of adoptie 16 jaar of ouder is, kiest zelf de achternaam.

  Een kind van 18, 19 of 20 jaar kan 1 keer de keuze van de ouders veranderen. Het kind kan de naam van de andere ouder kiezen door een naamswijziging aan te vragen.

  Achternaam wijzigen bij stiefkinderen of pleegkinderen

  Wilt u als opvoeder uw stiefkinderen of pleegkinderen uw achternaam geven? Dan vraagt u een naamswijziging aan. U kunt het Aanvraagformulier naamswijziging downloaden bij Dienst Justis.

 • Wat moet ik doen?

  U kiest de achternaam van uw eerste kind bij de gemeente. U en uw partner moeten beide langskomen.

  Let op! Vaak kan de moeder niet aanwezig zijn bij de geboorteaangifte. U kunt daarom het best al vóór de geboorte samen naar de gemeente gaan.

 • Wat moet ik meenemen?

  • geldig identiteitsbewijs
 • Wat kost het?

  Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

 • Hoe lang duurt het?

  De gemeente registreert de keuze van de achternaam direct.

 • Meer informatie

  U kunt voor meer informatie terecht in het Klantcontactcentrum of u kunt bellen met telefoonnummer (0341) 25 99 11.