HOME  |  Inwoner  |  Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten  |  Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

 • Wat is het?

  De gemeente bewaart akten van levensgebeurtenissen. Bijvoorbeeld van een geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden. Op een afschrift staan alle gegevens van de akte uit de burgerlijke stand. Op een uittreksel staat een deel van de informatie uit de akte. U kunt een afschrift of uittreksel van deze akten alleen aanvragen bij de gemeente waar een geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden heeft plaatsgevonden.

  Afschrift of uittreksel burgerlijke stand voor kinderen tot 18 jaar

  Ouders kunnen ook voor kinderen tot 18 jaar een afschrift of uittreksel burgerlijke stand aanvragen als zij allemaal op hetzelfde adres wonen.

  Digitaal

  Aanvraagformulier Uittreksel Burgerlijke Stand (DigiD)

  Afspraak maken

  U kunt op afspraak terecht in het Klantcontactcentrum.

  Maak direct een afspraak

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Geef bij de aanvraag duidelijk aan waarvoor u het afschrift of uittreksel nodig hebt. Hebt u het afschrift nodig voor het buitenland? Geef dan aan dat u een internationaal afschrift wilt.

  Afspraak maken

  U kunt op afspraak terecht in het Klantcontactcentrum.

  Maak direct een afspraak

 • Wat moet ik meenemen?

  Persoonlijk afhalen

  • uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument)

  Iemand anders machtigen

  • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van u en de gemachtigde
  • een brief waarin de reden van uw aanvraag staat en waarin u de gemachtigde toestemming geeft om voor u een afschrift of uittreksel af te halen (zowel u als de gemachtigde moeten deze brief ondertekenen)

  Schriftelijk aanvragen

  • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • een door u ondertekende brief waarin de reden van uw aanvraag staat

 • Wat kost het?

  De kosten voor een uittreksel burgerlijke stand is € 14,75

  Wanneer u via de post/e-mail een uittreksel aanvraagt, ontvangt u bij het uittreksel een opgaaf van de kosten met het verzoek deze over te maken op het rekeningnummer van de gemeente.

 • Hoe lang duurt het?

  • Vraagt u het afschrift of uittreksel persoonlijk bij de balie aan? Dan krijgt u het meteen mee. Dit geldt ook als u iemand hiervoor machtigt.
  • Vraagt u het online of schriftelijk aan? Dan stuurt de gemeente het afschrift of het uittreksel per post aan u op.
 • Formulieren

 • Meer informatie

  U kunt voor meer informatie terecht in het Klantcontactcentrum of u kunt bellen met telefoonnummer (0341) 25 99 11.