Afvalstoffenheffing

 • Wat is het?

  De afvalstoffenheffing wordt geheven van de gebruiker van een woning. U betaalt voor de door de gemeente verplicht aan te bieden ophaaldienst en niet voor de mate van gebruik van deze dienst. Aangezien er wordt uitgegaan van de gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie is het van groot belang dat u wijzigingen tijdig doorgeeft aan de gemeente. Er wordt in het belastingjaar geen rekening gehouden met tussentijdse wijzigingen in huishoudengrootte, maar wel met het aantal maanden dat u in de gemeente Nunspeet woonachtig bent.

 • Wat moet ik doen?

  Tegen de aanslagen kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar indienen. U kunt schriftelijk uw bezwaarschrift richten aan de heffingsambtenaar van de gemeente Nunspeet, Postbus 79, 8070 AB in Nunspeet.

  Ook is het mogelijk om digitaal bezwaar te maken. Dit kunt u doen via het Digitale Belastingloket. Let wel, deze mogelijkheid is enkel opengesteld voor natuurlijke personen en bezwaar maken via de e-mail is niet mogelijk. U heeft hiervoor DigiD nodig.

  Naast de relevante gegevens van de aanslag, zoals het aanslagnummer, uw naam en adres, moet u ook gemotiveerd aangeven waarom u van mening bent dat de aanslag niet juist is. U kunt geen bezwaar maken tegen de vastgestelde tarieven. Meer informatie over bezwaar en beroep kunt u vinden onder 'Bezwaar maken/niet eens met de WOZ-waarde'.

 • Wat kost het?

  Tarieven afvalstoffenheffing

  2018

  was in 2017

  Eenpersoonshuishouden

  € 150,00

  € 149,40

  Tweepersoonshuishouden

  € 174,60

  € 174,00

  Drie- of meerpersoonshuishouden

  € 195,60

  € 195,00

  Recreatief gebruik

  € 150,00

  € 149,40

 • Meer informatie

  U kunt voor meer informatie terecht in het Klantcontactcentrum of u kunt bellen met telefoonnummer (0341) 25 99 11.