HOME  |  Inwoner  |  Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten  |  Amateurkunst, subsidie

Amateurkunst, subsidie

 • Wat is het?

  Amateurkunstenaars beoefenen kunst zonder ervoor te worden betaald. Verenigingen voor amateurkunst, zoals een muziek- of toneelvereniging, kunnen daarom een subsidie aanvragen. Het doel van de subsidie is de deelname aan en ontwikkeling van amateurkunst te stimuleren.

  Aanvraagformulier subsidie amateurkunst (DigiD)

 • Wat moet ik doen?

  Mocht u een amateurkunstsubsidie willen aanvragen bij de gemeente Nunspeet, dan adviseren wij u het volgende stappenplan te doorlopen:

  1. Lees de Algemene Subsidie Verordening (ASV) door en bekijk of uw aanvraag aan de criteria kan voldoen. Daarnaast kunt u de Awb raadplegen. De Asv kunt u hier downloaden. 
    
  2. Lees aandachtig de deelverordening amateurkunst subsidie door die van toepassing is op de subsidie die u wilt aanvragen. Let daarbij of er afwijkende bepalingen zijn ten opzichte van de Asv. 

  U dient bij de aanvraag een begroting bij te voegen waarin de kosten en opbrengsten zijn opgenomen van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • Hoe lang duurt het?


  Subsidieaanvragen worden door het college getoetst op volledigheid. Is deze niet volledig, dan wordt de aanvrager om een aanvulling van gegevens gevraagd binnen een termijn van 4 weken. Daarnaast wordt de aanvraag getoetst aan het bestaand beleid (o.a. verordening, subsidieregels, subsidieplafond).

  Nadat de gemeenteraad de Programmabegroting (in oktober) heeft vastgesteld, neemt het college van burgemeester en wethouders  vóór 31 december een besluit op uw aanvraag.

  Na afloop van het subsidiejaar dient u vóór 1 mei de verantwoording van de bestede subsidie in. Nadat het college van u de verantwoording heeft ontvangen, beslist zij daarover binnen 13 weken. Die termijn kan eenmalig met 8 weken worden verlengd. U krijgt daarover bericht.

  Het college kan ook besluiten andere termijnen te stellen, dat is dan opgenomen in de subsidieregels.

 • Formulieren