Asbest verwijderen

 • Wat is het?

  Asbest is een vroeger veel gebruikt bouwmateriaal dat levensgevaarlijk kan zijn. Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Aan de verwijdering van asbest zijn daarom strenge regels gesteld.

  Wilt u asbest verwijderen in of rondom uw huis? U moet dit dan altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het wel melden als hierbij asbest vrijkomt.

 • Wat moet ik doen?

  De melding van de verwijdering van asbest en/of het slopen doet u via het Omgevingsloket online. U kunt de melding direct digitaal doen met uw DigiD inlogcode.

  Doe de melding minimaal 4 weken voordat u met de werkzaamheden wilt beginnen. In bepaalde kunt u de melding ook uiterlijk 5 werkdagen van tevoren doen:

  • U verwijdert als particulier geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien). U mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel.
  • U verwijdert als particulier vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking met asbest. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel.
  • U voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit aan een gebouw met asbest. Dit geldt alleen als de termijn van 4 weken tot onnodige leegstand van het gebouw leidt of het gebruiksgenot belemmert.

  Nadat u de melding hebt gedaan, krijgt u van de gemeente een ontvangstbevestiging. Deze ontvangstbevestiging houdt niet automatisch in dat uw melding volledig is. Is uw melding niet volledig, dan krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen. Is uw melding wel volledig, dan kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

  Minimaal 2 werkdagen voordat u met de asbestverwijdering begint, moet u dit melden bij de gemeente. Bent u klaar met de werkzaamheden? Meld dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u de werkzaamheden afgerond hebt.

 • Wat moet ik meenemen?

  Voor werkzaamheden waarbij asbest verwijderd wordt, hebt u een asbestinventarisatierapport nodig. Dit rapport moet worden opgesteld door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Let op! Dit mag niet hetzelfde bedrijf zijn als het bedrijf dat de werkzaamheden gaat uitvoeren.

  Bij de melding geeft u verder de volgende gegevens:

  • naam en adres eigenaar van het pand dat asbest bevat
  • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
  • kadastraal nummer
  • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
  • hoe u gaat slopen
  • gegevens over de vrij te komen afvalstoffen
 • Wat kost het?

  De tarieven kunt u vinden in de tarieventabel van de legesverordening.

 • Hoe lang duurt het?

  4 weken na de ontvangstdatum van uw melding kunt u beginnen met de werkzaamheden. Dit mag alleen als u geen bericht hebt ontvangen dat uw melding niet in orde is. Hebt u een melding gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden? Als u geen bericht hebt ontvangen dat uw melding niet in orde is, kunt u na 5 werkdagen beginnen met de werkzaamheden.

  Krijgt u bericht dat uw melding niet in orde is? Doe dan een nieuwe melding die wel aan de eisen voldoet. De termijn van 4 weken geldt dan opnieuw vanaf de ontvangstdatum.