HOME  |  Inwoner  |  Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten  |  Automatische incasso, machtiging

Automatische incasso, machtiging

 • Wat is het?

  U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso. Dit heet een machtiging. U geeft de gemeente dan toestemming om de belasting in termijnen van uw rekening af te schrijven.

  Het is mogelijk de aanslag gemeentelijke belastingen die u van de gemeente Nunspeet ontvangt automatisch af te laten schrijven van uw bank- of girorekening. Dit kunt u digitaal regelen via Mijn Nunspeet. Let op, u heeft hiervoor DigiD nodig.

 • Wat moet ik doen?

  Het is mogelijk de aanslag gemeentelijke belastingen die u van de gemeente Nunspeet ontvangt automatisch af te laten schrijven van uw bank- of girorekening. Dit kunt u digitaal regelen via Mijn Nunspeet. Let op, u heeft hiervoor DigiD nodig.

 • Meer informatie

  Voor informatie over betalingen, automatische incasso of betalingsregelingen kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via doorkiesnummer (0341) 25 99 11.