Begraven of cremeren

 • Wat is het?

  U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor hebt u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

  De overledene moet uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden begraven of gecremeerd zijn. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Dan kunt u soms uitstel krijgen. Vraag het uitstel aan bij de gemeente.

  Op de gemeentelijke begraafplaats Nunspeet-West ligt ook een asverstrooiïngsveld en er is een urnenmuur.

  Meer informatie over de begraafplaatsen en de graven vindt u hier.

  Aanvraagformulier bijzetten urn (DigiD)

 • Hoe werkt het?

  Toestemming voor begraven of cremeren

  U vraagt toestemming aan de gemeente als de persoon door natuurlijke oorzaak is overleden. U hebt hiervoor een verklaring nodig van een arts of een lijkschouwer.

  Is de overledene door een onnatuurlijke oorzaak gestorven? Bijvoorbeeld door een ongeval of misdrijf? Dan vraagt u eerst toestemming aan de officier van justitie. Daarna vraagt u toestemming aan de gemeente.

  Uitstel voor begrafenis of crematie

  U kunt uitstel van de begrafenis of crematie vragen in bijzondere situaties:

  • familieleden moeten uit het buitenland komen
  • het lichaam moet onderzocht worden vanwege een misdrijf
  • slechte lichamelijke toestand van de moeder van een kind dat doodgeboren of kort na geboorte overleden is

  Een arts moet altijd toestemming geven om een lichaam later te begraven of te cremeren.

  Deze voorwaarden zijn van toepassing bij begraving of bijzetting op een gemeentelijke begraafplaats. Voor bijzondere begraafplaatsen, bijvoorbeeld van een kerkgenootschap, gelden andere voorwaarden.

  Kosten voor aankoop van een graf

  Voor de aankoop van het recht tot begraven of bijzetten van een overledene in een graf of voor het plaatsen van een asbus in een urnengraf/unrnenmuur ontvangt u een nota. Mogelijk loopt dit via de uitvaartondernemer. In dat geval hoeft u zich hier niet mee bezig te houden.

 • Wat moet ik doen?

  Het vastzettten van een tijdstip voor begraven gaat in overleg met de ambtenaar van de burgerlijke stand.

  Uw uitvaartondernemer vraagt de toestemming aan de gemeente. U hoeft dit niet zelf te doen.

  Aankoop van een graf

  U kunt zelf niet van tevoren al een recht tot begraven kopen, dit kunt u aan de nabestaanden/uitvaartondernemer overlaten. Nabestaanden kunnen voor maximaal 30 jaar een recht tot begraven aankopen, daarna kan men dit recht desgewenst verlengen.

 • Wat moet ik meenemen?

  • verklaring van arts of lijkschouwer
 • Wat kost het?

  Kosten grafrecht

  Aankoop uitsluitend recht. Onderstaande bedragen zijn voor een periode van 30 jaar.

  • Graf € 1.155,80
  • Kindergraf (tot 3 jaar) € 569,40
  • Urnengraf € 1.155,80
  • Urnennis € 1.973,40

  Aankoop uitsluitend recht voor een periode van 5 jaar.

  • Urnennis € 329,55

  Kosten begraven

  • Begraven van een persoon van één jaar en ouder € 1.906,75
  • Begraven van een kind jonger dan één jaar € 1.255,80
  • Begraven van een levenloos geboren kind, geboren voor de 24e week van de zwangerschap € 280,80*
  • Begraven van een levenloos geboren kind, geboren na een zwangerschap van 24 weken en een kind van 0 tot en met 3 jaar € 618,65*

   * Op de gedenkplek voor vroeggeboren kinderen

  Kosten bijzetten urn of asbus

  • In een urnennis € 134,30
  • In een urnengraf € 1.219,90
  • In een graf € 1.219,90

  Kosten asverstrooiing

  • Verstrooien van as op de verstrooiingsplaats per asbus of urn € 285,00

  Onderhoud graven

  • Jaarlijks onderhoud (minimaal voor 5 jaar) € 75,35
  • Afkoop onderhoud € 2260,50

  Grafbedekking

  • Vergunning voor grafmonumenten € 65,45
  • Vergunning voor aanleg van een grafkelder € 65,45
  • Vergunning voor het plaatsen van een gedenkteken op de gedenkplaats (5 jaar) € 65,45
  • Eenmalige verlenging gedenkteken voor 5 jaar € 25,00

  Gedenkblaadje

  € 15,00

  Ruimte creëren derde bijzetting

  € 19,50

  Verwijderen en terugplaatsen van een grafmonument

  € 79,40

  Aanbrengen van grafgroen

  € 33,85

  Overschrijven grafrechten

  € 16,85

 • Formulieren

 • Meer informatie

  Uw uitvaartondernemer regelt alles rondom de begrafenis of crematie. Bijvoorbeeld:

  • toestemming vragen voor begraven of cremeren
  • aangifte doen van overlijden
  • zorgen voor een kist voor de begrafenis
  • zorgen voor een graf op een begraafplaats
  • zorgen voor een urn voor de crematie
  • uitstel vragen voor begrafenis of crematie