Begraven of cremeren

 • Wat is het?

  U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor hebt u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

  De overledene moet uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden begraven of gecremeerd zijn. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Dan kunt u soms uitstel krijgen. Vraag het uitstel aan bij de gemeente.

  Op de gemeentelijke begraafplaats Nunspeet-West ligt ook een asverstrooiïngsveld en er is een urnenmuur.

  Meer informatie over de begraafplaatsen en de graven vindt u hier.

  Aanvraagformulier bijzetten urn (DigiD)

 • Hoe werkt het?

  Toestemming voor begraven of cremeren

  U vraagt toestemming aan de gemeente als de persoon door natuurlijke oorzaak is overleden. U hebt hiervoor een verklaring nodig van een arts of een lijkschouwer.

  Is de overledene door een onnatuurlijke oorzaak gestorven? Bijvoorbeeld door een ongeval of misdrijf? Dan vraagt u eerst toestemming aan de officier van justitie. Daarna vraagt u toestemming aan de gemeente.

  Uitstel voor begrafenis of crematie

  U kunt uitstel van de begrafenis of crematie vragen in bijzondere situaties:

  • familieleden moeten uit het buitenland komen
  • het lichaam moet onderzocht worden vanwege een misdrijf
  • slechte lichamelijke toestand van de moeder van een kind dat doodgeboren of kort na geboorte overleden is

  Een arts moet altijd toestemming geven om een lichaam later te begraven of te cremeren.

  Deze voorwaarden zijn van toepassing bij begraving of bijzetting op een gemeentelijke begraafplaats. Voor bijzondere begraafplaatsen, bijvoorbeeld van een kerkgenootschap, gelden andere voorwaarden.

  Kosten voor aankoop van een graf

  Voor de aankoop van het recht tot begraven of bijzetten van een overledene in een graf of voor het plaatsen van een asbus in een urnengraf/unrnenmuur ontvangt u een nota. Mogelijk loopt dit via de uitvaartondernemer. In dat geval hoeft u zich hier niet mee bezig te houden.

 • Wat moet ik doen?

  Het vastzettten van een tijdstip voor begraven gaat in overleg met de ambtenaar van de burgerlijke stand.

  Uw uitvaartondernemer vraagt de toestemming aan de gemeente. U hoeft dit niet zelf te doen.

  Aankoop van een graf

  U kunt zelf niet van tevoren al een recht tot begraven kopen, dit kunt u aan de nabestaanden/uitvaartondernemer overlaten. Nabestaanden kunnen voor maximaal 30 jaar een recht tot begraven aankopen, daarna kan men dit recht desgewenst verlengen.

 • Wat moet ik meenemen?

  • verklaring van arts of lijkschouwer
 • Wat kost het?

   

  Aankoop uitsluitend recht

  Kosten*

  begraven

  Kosten bijzetten urn of asbus

  Eigen graf

  1.127,50

  1.878,--

  1.201,90

  Algemeen graf

   

  1.878,--

   

  Urnengraf

  1.138,75

   

  1.190,--

  Urnennis

  1.944,25

   

  132,30

  Urnennis vijf

  jaar

  324,70

   

   

  Asverstrooiing

   

   

  280,80

  * Voor een kind jonger dan één jaar € 1.237,25

  Onderhoud graven

  Jaarlijks onderhoud € 73,50 (minimaal voor vijf jaar).

  Afkoop onderhoud (maximaal) € 2.205,--.

  Vergunning grafkelder

  € 65,45

   Vergunning voor grafmonumenten

  € 65,45

  Verwijderen en terugplaatsen van een grafmonument

  € 78,25

  Aanbrengen grafgroen

  € 33,35

  Overschrijven grafrechten

  € 16,60

  Ruimte creëren derde bijzetting

  € 19,20

  Uitgiftetermijn dertig jaar

  Het uitsluitend recht voor zowel de eigen graven, de urnengraven als de urnennissen wordt verleend voor een periode van dertig jaar. Hiervoor wordt een vast bedrag in rekening gebracht. Na dertig jaar kan de rechthebbende deze periode telkens met tien jaar verlengen. Het recht voor een urnennis kan ook voor 5 jaar aangekocht worden.
   

  Gebruik aula Elspeet
  Gebruik op de dag van de begrafenis: € 205,--

  Gebruik op de dag voorafgaande aan de begrafenis: € 205,--

  Overige dagen, opbaren per dag of gedeelte van een dag:  € 145,--

  Overige dagen, aula, per dag of gedeelte van een dag:  € 145,--

 • Formulieren

 • Meer informatie

  Uw uitvaartondernemer regelt alles rondom de begrafenis of crematie. Bijvoorbeeld:

  • toestemming vragen voor begraven of cremeren
  • aangifte doen van overlijden
  • zorgen voor een kist voor de begrafenis
  • zorgen voor een graf op een begraafplaats
  • zorgen voor een urn voor de crematie
  • uitstel vragen voor begrafenis of crematie