HOME  |  Inwoner  |  Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten  |  Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Belastingen en heffingen, kwijtschelding

 • Wat is het?

  U kunt de gemeente vragen om gemeentelijke belastingen niet te hoeven betalen. Bijvoorbeeld omdat u een laag inkomen of laag vermogen hebt. Kunt u de belasting niet betalen? Dan vraagt u de gemeente om kwijtschelding. De gemeente bepaalt dan of u kwijtschelding krijgt van de belasting of een deel daarvan.

 • Hoe werkt het?

  Bijdrageregeling minima/kwijtschelding

  Of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming op grond van de Bijdrageregeling minima voor de betaling van de aanslag afvalstoffenheffing hangt af van persoonlijke omstandigheden zoals woonsituatie, inkomen en vermogen. Als uw inkomen gelijk is aan of iets hoger is dan het sociaal minimum, kunt u voor een (gedeeltelijke) bijdrage in aanmerking komen.  

 • Wat moet ik doen?

  Zowel een bijdrage als kwijtschelding vraagt u aan via een speciaal daarvoor bestemd aanvraagformulier. Nadat u dit formulier volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bewijsstukken hebt teruggestuurd, beoordeelt de gemeente uw aanvraag. Een verzoek om kwijtschelding moet u overigens wel binnen drie maanden na dagtekening van het aanslagbiljet indienen.

  Aanvraagformulier pdf

  .