HOME  |  Inwoner  |  Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten  |  Belastingen en heffingen, teruggave

Belastingen en heffingen, teruggave

 • Wat is het?

  Gaat u verhuizen buiten de gemeente Nunspeet en heeft u alle gemeentelijke belastingen en heffingen voor dit jaar al betaald? Dan kunt u in principe de betaalde afvalstoffenheffing (ten dele) terugkrijgen.

 • Hoe werkt het?

  De aanslag onroerende-zaakbelastingen komt nooit in aanmerking voor teruggave. Daar staat tegenover dat u na de verhuizing op uw nieuwe adres voor hetzelfde jaar geen nieuwe aanslag onroerende-zaakbelastingen krijgt opgelegd. Overigens is het gebruikelijk dat de notaris de onroerende-zaakbelastingen en de rioolheffing verrekent met de nieuwe eigenaar.

  U vertrekt uit de gemeente:

  Indien u de gemeente verlaat, heeft u recht op ontheffing voor de afvalstoffenheffing.

  Verhuizingen binnen de gemeente leiden in beginsel niet tot vermindering, omdat u de aanslagen van uw oude adres meeneemt naar uw nieuwe adres.

 • Wat moet ik doen?

  Als u binnen de gemeente verhuist, geeft u dat dan door aan uw gemeente (ook als u op kamers gaat wonen). Gaat u in een andere gemeente wonen, meldt u dan bij uw nieuwe gemeente.

 • Meer informatie

  U kunt voor meer informatie terecht in het Klantcontactcentrum of u kunt bellen met telefoonnummer (0341) 25 99 11.