HOME  |  Inwoner  |  Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten  |  Bestemmingsplan bekijken

Bestemmingsplan bekijken

 • Wat is het?

  In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die zich daarop bevinden. Zo staat er bijvoorbeeld of een gebied een industriële een agrarische of een woonfunctie heeft. Het bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

  Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebied of van uw eigen perceel is, bijvoorbeeld omdat u wilt (ver)bouwen, dan kunt u de bestemmingsplannen inzien bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Bij koop of huur van een woning is het belangrijk om te weten wat wel en niet mag worden gebouwd of veranderd in de directe omgeving van het huis. Mag een bestaand weiland worden bebouwd, mogen nieuwe wegen worden aangelegd of bedrijfsactiviteiten worden ontplooid in de directe leefomgeving? Deze informatie staat in een bestemmingsplan en kan u helpen bij de keuze voor een woning.

 • Wat moet ik doen?

  In het Klantcontactcentrum kunt u ook bestemmingsplannen inzien. U moet hiervoor een afspraak maken.

  Nieuwe bestemmingsplannen kunt u digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 • Wat kost het?

  Voor eventuele kopieen betaalt u een bedrag per kopie zoals vastgesteld is in de  tarieventabel van de legesverordening.