Bijzondere bijstand

 • Wat is het?

  Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Bijvoorbeeld kosten voor rechtsbijstand of bewindvoering.

  Het moet gaan om kosten die niet tot de normale kosten van het bestaan horen, die u niet zelf kunt betalen en ook niet vergoed krijgt (bijvoorbeeld van de zorgverzekering). Bijzondere bijstand vraagt u aan bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Bijzondere bijstand is een vergoeding voor extra of hoge kosten. Dit kan een oplossing zijn als u een laag inkomen heeft, de kosten niet zelf kunt betalen en er geen andere mogelijkheden zijn om in de kosten te voorzien.

  Voor wie?

  Bijzondere bijstand is er voor iedereen vanaf 21 jaar die onvoorziene noodzakelijk kosten moet maken een inkomen op of rond het bijstandsniveau heeft.

  Voorwaarden

  U kunt bijzondere bijstand aanvragen als:

  • u de kosten moet maken en dit onvoorzien is;
  • de kosten om medische of sociale redenen noodzakelijk zijn;
  • u de kosten niet (geheel) zelf kan betalen en u de kosten niet kunt uitstellen
  • er geen andere instelling is die de kosten vergoedt, zoals uw zorgverzekering of de individuele inkomenstoeslag/bijdrage minima.

  De gemeente kijkt per aanvraag of er sprake is van een bijzondere of dringende situatie. Voordat u de kosten maakt en betaalt moet u eerst de beslissing op uw aanvraag afwachten.

  Eigen aandeel

  Ook als u geen minimuminkomen heeft, kunt u voor bijzondere bijstand in aanmerking komen. Uw inkomen kan een uitkering zijn van een andere instantie, een salaris of een pensioen. Als u inkomen hoger is dan de voor u geldende bijstandsnorm dan moet u meestal een deel van de kosten zelf betalen. Hoeveel dit is, hangt af van de hoogte van uw inkomen en van uw gezinssamenstelling.

  Geen bijzondere bijstand

  U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor:

  • boetes
  • alimentatie voor uw kinderen of ex-partner
  • kosten van geleden schade of toegebrachte schade, bijvoorbeeld brandschade of schade aan uw auto
  • de premie voor een vrijwillige WIA-, Ziektewet- of WW-uitkering
  • het wettelijk of vrijwillig genomen eigen risico bij de zorgverzekering
  • een bijzondere, experimentele medische behandeling in Nederland of in het buitenland die niet via de verzekering of via de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt vergoed
  • aflossing van uw (belasting)schulden
  • verhuizing door renovatie.

  Vorm bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand wordt uitbetaald als gift of als renteloze lening. Een lening geldt meestal voor de duurzame gebruiksgoederen met een lange levensduur, zoals koelkasten, bedden en vloerbedekking. Hoeveel u moet aflossen, hangt af van uw inkomen of uitkering.

  De gemeente Nunspeet gaat uit van de voordeligst passende oplossing en baseert zich daarbij op haar beleidsregels.

 • Wat moet ik doen?

  Let op: Vraag bijzondere bijstand aan vóórdat u de kosten maakt. Twijfelt u of u voor bijzondere bijstand in aanmerking komt? Belt u danvoordat u een aanvraag doet. Dat kan via telefoonnummer (0341) 25 99 11.

  U kunt bijzondere bijstand op de volgende wijze aanvragen:

  Digitaal aanvraagformulier (DigiD)

  • u kunt het aanvraagformulier (pdf) downloaden en vervolgens ingevuld en voorzien van de gevraagde bewijsstukken opsturen naar de gemeente
    
  • u kunt het aanvraagformulier opvragen bij de gemeente. Lever het formulier weer ingevuld en voorzien van de gevraagde bewijsstukken in bij de gemeente.

 • Wat moet ik meenemen?

  Als u al een uitkering ontvangt van de gemeente, dan hoeft u alleen een aanvraag in te dienen en een bewijsstuk van de te maken kosten.

  Heeft u geen uitkering, dan ziet u in het formulier welke formulieren op uw van toepassing zijn, in ieder geval:

  • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden;
  • bewijzen van inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden
  • omschrijving van de bijzondere kosten.
 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente.

  Is uw aanvraag toegekend? Dan ontvangt u het bedrag op uw rekening, na het aanleveren van de bewijsstukken.

 • Meer informatie

  Kosten voor langere tijd

  Moet u voor langere tijd dezelfde kosten maken, dan kunt u dit in één keer aanvragen. Bijvoorbeeld bij reiskosten voor een lange behandeling in het ziekenhuis.

  Bewaar de bewijzen

  Bewaar alle rekeningen en bonnen goed! U krijgt alleen bijzondere bijstand als u kunt laten zien dat u de kosten echt maakt.

  U kunt voor meer informatie terecht in het Klantcontactcentrum of u kunt bellen met telefoonnummer (0341) 25 99 11.