HOME  |  Inwoner  |  Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten  |  Bouw en verbouwing, welstand

Bouw en verbouwing, welstand

 • Wat is het?

  De gemeente kan bepalen dat een bouwplan moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Hebt u een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen? Dan kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie beslist of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

  De eisen kunt u bekijken in de welstandsnota van de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente legt de redelijke eisen van welstand vast. Deze eisen gaan over:

  • de eigenschappen van de bestaande bebouwing
  • de openbare ruimte
  • het landschap
  • de stedenbouwkundige situatie
  • massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaal en kleur
  • samenhang in het bouwwerk
 • Wat moet ik doen?

  U vraagt een omgevingsvergunning aan. Zodra u de beslissing op uw aanvraag krijgt, weet u of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

  Vraag een vooroverleg bouwen aan

  Wilt u van tevoren weten of uw bouwplan voldoet aan de eisen van welstand? Vraag dan een vooroverleg bouwen aan bij het Omgevingsloket online. In het Omgevingsloket online wordt het vooroverleg bouwen ‘contact met het bevoegd gezag’ genoemd. Op verzoek wordt hier ook het voorlopig oordeel aan de welstandscommissie in meegenomen.

  U kunt een vooroverleg bouwen aanvragen via dit formulier:

  Aanvraagformulier vooroverleg bouwen - pdf

 • Wat moet ik meenemen?

  • Uw aanvraag voor een omgevingsvergunning (onderdeel bouwen).
  • Een schets van de gewenste bebouwing (gevelaanzichten, plattegronden; bestaand en nieuw op schaal 1:100).
  • Een situatieschets.
  • Foto's van de huidige situatie en aangrenzende bebouwing.

 • Wat kost het?

  De hoogte van de leges is afhankelijk van de bouwkosten. De percentages staan vermeld in de tarieventabel van de legesverordening

 • Formulieren

  U kunt een vooroverleg bouwen aanvragen via dit formulier:

  Aanvraagformulier vooroverleg bouwen - pdf

 • Meer informatie

  U kunt voor meer informatie terecht in het Klantcontactcentrum of u kunt bellen met telefoonnummer (0341) 25 99 11.