HOME  |  Inwoner  |  Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten  |  Gehandicaptenparkeerkaart

Gehandicaptenparkeerkaart

 • Wat is het?

  Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

  Er zijn twee soorten kaarten:

  • Bestuurderskaart: Als u lichamelijk beperkt bent maar wel zelfstandig een auto kunt besturen.

  • Passagierskaart: Als u lichamelijk beperkt bent en niet zelfstandig een auto kunt besturen. U bent afhankelijk van een chauffeur.

   U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend rolstoelgebonden bent.

 • Hoe werkt het?

  • De parkeerkaart staat op naam van een persoon.

  • De kaart staat niet op kenteken.

  • U kunt de kaarten voor elke auto gebruiken.

  • De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig.

  Vraagt u een gehandicaptenparkeerkaart aan? Dan onderzoekt een medische instantie uw lichamelijke beperking. 

 • Wat moet ik doen?

  U neemt contact op met het Klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente. U kunt een aanvraagformulier toegestuurd krijgen. Om te beoordelen of u recht
  hebt op een GPK wordt een medisch onderzoek ingesteld

  Nadat u het formulier hebt ingevuld en u voor de eerste keer een gehandicaptenparkeerkaart aanvraagt, maakt u een afspraak met de gemeentearts voor een medisch advies en neemt u het aanvraagformulier mee.

  Gemeentearts:

  Huisarts de heer R.G. Mulder

  Zorgplein de Enk

  Stationsplein 18

  8071 CH  NUNSPEET

  Telefoonnummer (0341) 25 17 77

  Als de heer Mulder uw eigen huisarts is, neemt u contact op met huisarts de heer Timmer, telefoonnummer (0341) 25 23 32.

  Op basis van het advies van de arts neemt de gemeente een besluit op uw aanvraag.

  Verlenging gehandicaptenparkeerkaart

  Een verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart gaat op dezelfde wijze als een nieuwe aanvraag. Bij een verlengingsaanvraag kan van een onderzoek door de gemeentearts worden afgezien wanneer de gemeentearts bij de eerste aanvraag heeft geconcludeerd dat de handicap onomkeerbaar is.

 • Wat moet ik meenemen?

  Bij een positief besluit maakt u een afspraak bij de gemeente en neemt u het volgende mee om de gehandicaptenparkeerkaart te laten maken.

  U bent verplicht dit persoonlijk te doen.

  Ook moet u dan het volgend meenemen:

  • Het formulier
  • Uw geldige identiteitsbewijs
  • Twee recente pasfoto’s

 • Wat kost het?

  U betaalt geen geld voor een gehandicaptenparkeerkaart. Een duplicaat bij verlies of diefstal kost € 29,10 (prijspeil 2017).

  Verlies, diefstal en misbruik
  De gehandicaptenparkeerkaart is een waardedocument. U mag een gehandicaptenparkeerkaart alleen gebruiken voor uzelf. Bij misbruik moet de kaart worden ingeleverd. Het niet-inleveren van een ingetrokken kaart is een strafbaar feit. Bij verlies of diefstal moet u de omstandigheden verklaren waaronder de kaart verloren is. De kosten van een duplicaat zijn € 29,10 (prijspeil 2017).

 • Meer informatie

  U kunt voor meer informatie terecht in het Klantcontactcentrum of u kunt bellen met telefoonnummer (0341) 25 99 11.

 • Zie ook