Gladheid, bestrijden

 • Wat is het?

  De gemeente Nunspeet heeft het gladheidbestrijdingsplan en de strooiroutes weer geactualiseerd voor het strooiseizoen 2017-2018. Wij hebben weer voldoende strooizout in voorraad en het materieel is nagekeken. Laat de winter dus maar komen!

  Wordt het door weersomstandigheden glad , dan kan de gemeente strooien. U kunt navragen bij de gemeente of er ook in uw straat wordt gestrooid.

 • Hoe werkt het?

  Hoe weet de gemeente dat ze moet gaan strooien?

  De provincie, de politie of een buurgemeente kan de gemeente waarschuwen als het glad is. Eerst vindt eigen controle plaats en vervolgens gaat de gemeente met strooiwagens de weg op. De provincie Gelderland strooit preventief, de gemeente Nunspeet niet. Over het algemeen geldt dat gestrooid wordt vóór het verkeer de weg op gaat.

  Niet alle wegen zijn gelijk.

  Nee, er is onderscheid in provinciale wegen en fietspaden (in eigendom van de provincie Gelderland) en overige wegen en fietspaden (in eigendom van de gemeente Nunspeet). De provinciale wegen (Eperweg, Elspeterweg, Elburgerweg) binnen de gemeente Nunspeet vallen onder het strooibeleid van de provincie Gelderland. Het kan hierdoor voorkomen dat de gemeentelijke wegen wel en de provinciale wegen niet zijn gestrooid of andersom. Hiermee zult u rekening moeten houden wanneer u in een vorstperiode de weg op gaat.

  Binnen de bebouwde kom onderscheiden wij:

  • hoofdwegen;
  • wijkonsluitingswegen;
  • woonstraten/woonerven;
  • doorgaande fietspaden (woon-werk).

  Welke wegen worden gestrooid?

  De gemeente strooit in eerste instantie alleen de hoofdwegen en de wijkontsluitingswegen. Dus geen woonerven en doodlopende wegen. Daarnaast strooit de gemeente doorgaande fietspaden langs hoofdwegen en langs wijkontsluitingswegen.

  Worden de wandel- en fietspaden ook schoongemaakt en gestrooid?

  Doorgaande fietsroutes (woon-werk) wel, wandelroutes niet.

  Waarmee wordt gestrooid en waarom?

  Er wordt gestrooid met zout. Zand maakt alleen stroef, zout ontdooit ook.

  Het komt vaak voor dat bij mijn familie aan de andere kant van het dorp wel is geveegd en gestrooid en bij mij niet. Hoe kan dat?

  Dat komt doordat de strooiwagens zes verschillende routes afleggen. Eén route strooien kost ongeveer drie uur en met sneeuw duurt het langer. Het kan dus even duren voordat uw straat aan de beurt is.

  Is er verschil tussen doordeweeks strooien en in het weekend?

  Nee. Een strooiroute is één route en die wordt onafhankelijk van welke dag het is, gestrooid. De gemeente Nunspeet is wegbeheerder van de weg en zij heeft de plicht deze in ordelijke staat te houden. Onderaan deze pagina vindt u ook de strooiroutes die de strooiwagens afleggen.

 • Wat moet ik doen?

  Moet ik mijn eigen stoep schoonhouden?
  Dat is niet vastgelegd in de Algemene plaatselijke verordening. Maar het verzoek is wel om zo veel mogelijk het trottoir voor uw eigen perceel schoon te houden waar dat kan. Het tegelpad naar uw eigen perceel is uw eigen verantwoordelijkheid. Met een sneeuwschep krijgt u vaak de meeste sneeuw al weg. Heeft het ook geijzeld, dan is zout een prima middel om het ijs weg te krijgen.

  Let op hoe u parkeert.
  Als er auto’s niet goed staan geparkeerd, kan de strooiauto er niet door en zijn wij genoodzaakt om uw straat over te slaan. Dit is erg vervelend en kost ons veel onnodig oponthoud. Ook de hulpdiensten zoals de brandweer kunnen er dan niet door, wat onnodige risico’s met zich meebrengt.
   

  Voor inlichtingen kunt u bij de gemeente terecht.

 • Meer informatie

  U kunt voor meer informatie terecht in het Klantcontactcentrum of u kunt bellen met telefoonnummer (0341) 25 99 11.