Gokautomaat plaatsen

 • Wat is het?

  Wilt u een gokautomaat of kansspelautomaat in uw bedrijf neerzetten? U hebt voor plaatsing van deze speelautomaat een aanwezigheidsvergunning nodig van de gemeente.

  U kunt een aanvraag voor een speelautomaatvergunning digitaal doen. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

  Aanvraagformulier speelautomaatvergunning DigiD

 • Hoe werkt het?

  Een aanwezigheidsvergunning voor een gok- of kansspelautomaat wordt alleen verleend aan speelautomatenhallen en bepaalde horecabedrijven. In uw bedrijf mag u alleen automaten plaatsen die eigendom zijn van iemand met een geldige exploitatievergunning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

  De eigenaar van een speelautomatenhal moet ook een exploitatievergunning van de gemeente hebben.

  Horecabedrijven moeten verder voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U hebt een geldige drank- en horecavergunning of u bent ingeschreven bij het Bedrijfschap Horeca.
  • Uw bedrijf is een zogenaamde hoogdrempelige inrichting. Dit is een bedrijf met geldige drank- en horecavergunning, waar het café- en restaurantbezoek op zichzelf staat. In het bedrijf is geen sprake is van andere activiteiten waaraan een zelfstandige betekenis kan worden toegekend (zoals wel het geval is bij een bowlingcentrum) en waar activiteiten in belangrijke mate gericht zijn op personen van 18 jaar en ouder. Voorbeelden van hoogdrempelige inrichtingen zijn een café, bar, nachtclub of restaurant.
 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de aanwezigheidsvergunning schriftelijk of digitaal aan bij de gemeente. U moet tussentijdse wijzigingen, bijvoorbeeld in de exploitatie of in het aantal kansspelautomaten, altijd schriftelijk melden bij de gemeente. Het kan zijn dat u een nieuwe vergunning moet aanvragen of uw vergunning moet laten wijzigen.

 • Wat moet ik meenemen?

  Bij uw aanvraag geeft u de volgende gegevens:

  • naam en adres van de aanvrager
  • naam en adres van het bedrijf waarin de speelautomaten worden geplaatst
  • het aantal gok- of kansspelautomaten
  • naam en adres van de houder van de exploitatievergunning voor de te plaatsen automaten (met nummer van de exploitatievergunning)
 • Wat kost het?

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

  voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

  € 56,50

  voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

  € 56,50

  en voor iedere volgende kansspelautomaat

  € 22,50

  Voor een periode korter dan twaalf maanden gelden de hiervoor vermelde tarieven, waarbij een tijdsevenredige herberekening plaatsvindt op basis van het aantal maanden, met dien verstande dat voor een gedeelte van een maand het herberekende tarief voor één maand wordt berekend, waarbij uitgegaan wordt van het basistarief van € 34,-- vermeerderd met een variabel deel voor het aantal maanden