HOME  |  Inwoner  |  Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten  |  Huisvestingsvergunning

Huisvestingsvergunning

 • Wat is het?

  De gemeente wil zorgen voor een eerlijke verdeling van woonruimte. Daarom moet u soms een vergunning aanvragen als u in een goedkope huurwoning gaat wonen. Dit heet een huisvestingsvergunning.

  Gaat u een huurcontract tekenen? Informeer dan eerst bij de gemeente of u een vergunning nodig hebt.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente bepaalt in de huisvestingsverordening voor welke huurwoningen een huisvestingsvergunning nodig is en onder welke voorwaarden u een vergunning kunt krijgen. De woningcorporatie die de huurwoning aanbiedt, controleert of u aan de eisen voor de vergunning voldoet. Als u de woning aangeboden krijgt, is tevens vastgesteld dat u aan de eisen voldoet en dat de vergunning aan u verleend kan worden. De directeur van de woningcorporatie verleent de vergunning zelf namens burgemeester en wethouders.

 • Wat moet ik doen?

  Als u door een woningcorporatie een huurwoning krijgt aangeboden, ontvangt u daarbij tevens een aanvraagformulier. Als u de woning accepteert, moet u dat formulier ook invullen en aan de corporatie terugsturen.

  Afwijzing aanvraag
  In het bijzondere geval dat een aanvraag wordt afgewezen, kunt u binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift kunt u indienen bij burgemeester en wethouders.

 • Wat kost het?

  Voor een aanvraag bent u aan de gemeente geen kosten verschuldigd.