HOME  |  Inwoner  |  Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten  |  Hulp bij geldzaken en schulden

Hulp bij geldzaken en schulden

 • Wat is het?

  Lukt het u niet meer om uw schulden af te betalen? Schuldhulpverlening is bedoeld voor personen of gezinnen die zelf hun schulden niet meer kunnen betalen. U kunt schuldhulpverlening vragen bij verschillende instanties, waaronder de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Schulden staan nooit op zichzelf. Meestal zijn er ook andere problemen waardoor de schulden zijn ontstaan. Het is daarom verstandig om altijd hulp te zoeken, bijvoorbeeld bij het Maatschappelijk Werk. Het Maatschappelijk Werk biedt ook hulp om te leren omgaan met geld in de vorm van kortdurende begeleiding of cursussen.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt een afspraak maken bij de gemeente voor een indicatie of u in aanmerking komt voor een schuldregeling en de voorwaarden die hieraan verbonden zijn. U kunt dan ook een aanvraagformulier meenemen. Zodra u dit formulier met alle bewijsstukken hebt ingeleverd stuurt de gemeente uw aanvraag door naar Bureau Schuldhulpverlening Zwolle die uw aanvraag verder zal behandelen.

  Procedure van aanvraag

  Nadat u een aanvraag hebt ingediend, beoordeelt de hulpverlenende instantie of u in aanmerking komt voor schuldhulpverlening. De beoordeling bestaat uit:

  • een intake
  • een inventarisatie van uw inkomen, vermogen, vaste lasten, huishoudgeld en schulden
  • een berekening van uw aflossingscapaciteit
  • het onderscheiden van de soorten schulden

  Schuldsanering

  De schuldsanering kan bestaan uit:

  • het opzetten van een schuldenregeling
  • bemiddeling of sanering
  • het overtuigen van de schuldeisers
  • afronding van de schuldenregeling met of zonder toekenning van een (schuld)saneringskrediet

  Budgetbeheer

  Budgetbeheer kan bestaan uit:

  • de intake
  • onderzoek en vaststelling van uw inkomsten en uitgaven
  • een berekening van uw aflossingscapaciteit
  • het opstellen van een maandbegroting (met evenwicht tussen inkomen en uitgaven)
  • het opzetten van een administratie
  • het leren omgaan met uw nieuwe budget
  • nazorg
 • Wat moet ik meenemen?

  • identiteitsbewijzen van u en uw eventuele partner
  • bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden
  • gegevens over eventuele andere instanties die u al helpen
 • Hoe lang duurt het?

  Vraagt u schuldhulpverlening aan bij de gemeente? Dan moet u binnen 4 weken een eerste gesprek krijgen. In dringende gevallen moet u binnen 3 werkdagen een gesprek krijgen. Bijvoorbeeld als u uit uw woning dreigt gezet te worden, uw gas, water en elektriciteit afgesloten wordt of uw zorgverzekering opgezegd wordt.

  Meestal bedenkt de schuldhulpverlener een oplossing waarmee u in 3 jaar uw schulden aflost. Soms kan dit 5 jaar zijn.

 • Meer informatie

  Schuldhulpverlening wordt ook wel 'schuldsanering' genoemd. Schuldsanering is een manier om van uw schulden af te komen. Dit kan via vrijwillige schuldsanering of via wettelijke schuldsanering.

  Vrijwillige schuldsanering

  Kunt u uw schulden niet meer zelf betalen? Dan vraagt u hulp bij bijvoorbeeld de gemeente of de Gemeentelijke Kredietbank. Een schuldhulpverlener doet uw schuldeisers dan een voorstel hoe u uw schulden afbetaalt. De schuldeisers kunnen hiermee akkoord gaan, maar dat is niet verplicht.

  Pas als het niet lukt uw schulden via de vrijwillige manier af te betalen, kunt u proberen via de rechter uw schulden af te lossen. Wettelijke schuldsanering heet ook wel de 'Wsnp'. U hebt daarvoor een verklaring nodig waarin staat dat vrijwillige schuldsanering niet is geluk. De gemeente kan deze verklaring afgeven en u helpen het Wsnp-traject op te starten.

  Krediet van de kredietbank

  Uw gemeente kan u ook helpen door uw schulden 'over te nemen' van uw schuldeisers. Dit heet een saneringskrediet. In plaats van aan al uw schuldeisers betaalt u dan een aantal jaren (meestal 3) aan uw gemeente of de gemeentelijke kredietbank.

  Verplichtingen

  De schuldeisers of de instantie die u een krediet geeft kunnen eisen stellen aan de hulp. Deze eisen moet u opvolgen:

  • Budgetvoorlichting: U krijgt informatie en advies over hoe u zelfstandig kunt rondkomen van uw inkomen.
  • Budgetbegeleiding: U krijgt begeleiding die u leert om met geld om te gaan
  • Budgetbeheer: Een instantie beheert uw inkomen. Zij betalen uw vaste lasten en u krijgt alleen huishoudgeld. Budgetbeheer duurt vaak de hele periode dat u aflost.
  • Inlichtingenplicht: U moet alle inlichtingen verstrekken van invloed kunnen zijn. Bijvoorbeeld als u meer inkomen krijgt, gaat verhuizen of uw baan kwijtraakt.
  • Medewerkingsplicht: U moet alle medewerking geven die nodig is voor uw traject schuldhulpverlening.
  • Geen nieuwe schulden maken: Tijdens de schuldhulpverlening mag u geen nieuwe schulden maken.

  Wettelijke schuldsanering

  Werken de schuldeisers niet mee aan vrijwillige schuldsanering? Dan kunt u bij de rechter vragen om wettelijke schuldsanering. Het gaat hier om een Wsnp-traject. U hebt daarvoor een verklaring nodig waarin staat dat vrijwillige schuldsanering niet is geluk. De gemeente kan deze verklaring afgeven en u helpen het Wsnp-traject op te starten.

  Gaat de rechter hiermee akkoord? Dan moeten de schuldeisers hieraan meewerken. De rechter benoemt een bewindvoerder die uw financiën beheert. Binnen 3 tot 5 jaar betaalt u zoveel mogelijk schulden af. Daarna beoordeelt de rechter of u zonder schulden ('schone lei') verder kunt.

  Met de wettelijke schuldsanering kunt u al uw schulden aflossen, behalve:

  • schulden uit studiefinanciering
  • boetes voor misdrijven
  • schadevergoedingen
  [Voeg hier uw definitietitel in.]