HOME  |  Inwoner  |  Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten  |  Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag

 • Wat is het?

  De individuele inkomenstoeslag is er voor mensen die langdurig een laag inkomen hebben. U krijgt deze uitkering als u geen uitzicht heeft op inkomensverbetering.

  Uitbetaling

  De gemeente bepaalt de hoogte van de individuele inkomenstoeslag en betaalt de toeslag eenmaal per jaar uit. U kunt de toeslag vrij besteden.

 • Hoe werkt het?

  U komt in aanmerking voor de individuele inkomens toeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
  • u hebt langdurig een laag inkomen. Dit is minimaal drie jaar op 120% van de bijstandsnorm.
  • uw vermogen is niet hoger dan de geldende bijstandsnorm.
  • u bent geen student of scholier geweest tijdens de afgelopen 3 jaar.
  • u hebt de afgelopen 12 maanden geen maatregel gehad op uw uitkering wegens het niet voldoen aan de arbeids- of re-integratieverplichting.
  • u hebt de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.

  Inkomensgrenzen (alle bedragen zijn netto-bedragen)

  Uw leeftijd en situatie

  Inkomensgrens maximaal 120% bijstandsnorm (2019) exclusief vakantietoeslag

  Gehuwden vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.

  €          1.670,18

  Alleenstaanden en alleenstaande ouders vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.

  €           1.169,12

  Vermogensgrenzen

  U kunt uw vermogen op de volgende wijze berekenen: uw bezittingen min uw schulden is het vermogen. Een eigen huis wordt niet tot het vermogen gerekend bij de minimaregelingen. Een auto wordt als vermogen aangemerkt wanneer de waarde € 5.000,-- of meer bedraagt. Een auto die nodig is vanwege medische beperkingen wordt niet tot het vermogen gerekend. U moet dit wel kunnen bewijzen. Een alleenstaande mag niet meer dan € 6.120,-- vermogen hebben en een alleenstaande ouder of gehuwden € 12.240,--.

  Hoogte toeslag (2019)

  U bent gehuwd of u woont samen

  U bent een alleenstaande ouder met kind(eren)                 waarvoor   

      waarvoor u kinderbijslag krijgt

  U bent alleenstaand

  €         586,-

  €         513,-

  €         440,-

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente.

 • Wat moet ik meenemen?

  • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
  • de daarin gevraagde documenten
 • Formulieren