HOME  |  Inwoner  |  Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten  |  Individuele studietoeslag

Individuele studietoeslag

 • Wat is het?

  De individuele studietoeslag is er voor mensen met een arbeidshandicap die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. De individuele studietoeslag krijgt u als financiële compensatie omdat het moeilijk kan zijn om de studie te combineren met een bijbaan.

  Vermogensgrenzen

  U kunt uw vermogen op de volgende wijze berekenen: uw bezittingen min uw schulden is het vermogen. Een eigen huis wordt niet tot het vermogen gerekend bij de minimaregelingen. Een auto wordt als vermogen aangemerkt wanneer de waarde € 5.000,-- of meer bedraagt. Een auto die nodig is vanwege medische beperkingen wordt niet tot het vermogen gerekend. U moet dit wel kunnen bewijzen. Een alleenstaande mag niet meer dan € 6.120,-- vermogen hebben en een alleenstaande ouder of gehuwden € 12.240,--.

  Hoogte toeslag

  De toeslag bedraagt € 440,--.

 • Hoe werkt het?

   U komt in aanmerking voor de individuele studietoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u bent 18 jaar of ouder;
  • u heeft recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming;
  • uw vermogen is niet hoger dan wettelijk is toegestaan;
  • het is vastgesteld dat u niet in staat bent het wettelijk minimumloon te verdienen en mogelijkheden heeft tot arbeidsparticipatie.
 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de individuele studietoeslag aan bij de gemeente.

 • Wat moet ik meenemen?

  • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
  • de daarin gevraagde documenten
 • Formulieren