Kinderopvangtoeslag

 • Wat is het?

  Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Bijvoorbeeld als uw kinderen naar een kinderdagverblijf, peuterspeelgroep, buitenschoolse opvang of gastouder gaan. Werken u en uw partner overdag, volgt u een opleiding of krijgt u een uitkering? Dan kunt u de toeslag aanvragen voor de kinderopvang.

  Bij de Belastingdienst kunt u zelf een proefberekening maken om te zien hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen.

 • Hoe werkt het?

  Soorten kinderopvang

  U kunt de toeslag krijgen voor de volgende kinderopvang:

  • Dagopvang: dit is opvang in een crèche of kinderdagverblijf. Hier worden kinderen van 0 tot 4 jaar een of meer dagdelen per week opgevangen.
  • Peuterspeelgroepen: dit is een speelgroep binnen de kinderopvang waar kinderen van 2 tot 4 jaar twee of meer dagdelen per week deelnemen.
  • Buitenschoolse opvang: dit is opvang van kinderen van 4 tot ongeveer 12 jaar, vóór en na schooltijd en in de vakanties.
  • Gastouderopvang: dit is opvang van kinderen in de woning van de gastouder of de vraagouder. De gastouder mag een maximum aantal kinderen opvangen. U kunt alleen toeslag krijgen voor een gastouder die is aangemeld bij een geregistreerd gastouderbureau.
  • Ouderparticipatiecrèches: dit is een vorm van opvang waarin een groep ouders om de beurt hun eigen kinderen opvangt.
  • Eigen oppas: ook een particuliere oppas valt onder deze regeling. De oppas is geregistreerd als gastouder en u moet de oppas wit betalen. U kunt dit regelen via een gastouderbureau.
 • Wat moet ik doen?

  U kunt de kinderopvangtoeslag aanvragen via Mijn Toeslagen. Hiervoor hebt u een DigiD nodig. U kunt het aanvraagformulier ook aanvragen bij de Belastingdienst.

 • Wat moet ik meenemen?

  • bewijzen van uw inkomen en dat van uw partner
  • bewijzen van schulden van u en uw partner
  • kostenopgave van de kinderopvangorganisatie