Overlijden, aangifte

 • Wat is het?

  Aangifte doen van het overlijden van een persoon is verplicht. Meestal doet de uitvaartondernemer de aangifte bij de gemeente. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen. U doet de aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden.

 • Wat moet ik doen?

  De uitvaartondernemer óf u doet de aangifte bij de gemeente. U dient dit zo snel mogelijk te doen. Een begrafenis of crematie moet namelijk uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden plaatsvinden. Vraag toestemming voor een begrafenis of crematie aan de gemeente.

  Een overlijden dat heeft plaatsgevonden in het buitenland meldt u bij de woongemeente van de overledene. De gemeente zal u vragen om een gelegaliseerd afschrift van de overlijdensakte. Meer informatie m.b.t. overlijden in het buitenland vindt u op www.uitvaartverzekeringen.net

  Afspraak maken

  U kunt op afspraak terecht in het Klantcontactcentrum.

  Maak direct een afspraak

 • Wat moet ik meenemen?

  • geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet
  • verklaring van overlijden
  • de enveloppe met verklaring over oorzaak van overlijden (B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek)
  • trouwboekje (niet verplicht)
 • Wat kost het?

  Aan het doen van aangifte van overlijden zijn geen kosten verbonden. Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 13,20.

 • Hoe lang duurt het?

  Van uw aangifte wordt direct een akte opgemaakt.

 • Meer informatie

  Uitstel van begraven of crematie

  Soms is het niet mogelijk om iemand binnen 6 dagen na overlijden te begraven of cremeren. U kunt dan uitstel vragen aan de burgemeester. Meestal regelt de uitvaartondernemer dit uitstel.

  Overlijden in het buitenland

  Is een inwoner uit Nederland in het buitenland overleden? Dan geeft u dit door aan de gemeente waar deze persoon woonde. Hiervoor hebt u een (gelegaliseerde) overlijdensakte nodig uit de plaats waar de persoon is overleden. U kunt hiervoor contact opnemen met de Nederlandse ambassade of het consulaat. Is er in het land waar u bent geen Nederlandse diplomatieke post? Dan kunt u naar de ambassade gaan van een ander EU-land. Of neem contact op met uw reisorganisatie of lokale politie. Meer informatie vindt u op Rijksoverheid.nl.