HOME  |  Inwoner  |  Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten  |  Regelingen voor mensen met een laag inkomen

Regelingen voor mensen met een laag inkomen

 • Wat is het?

  Bijdrage voor sociale en culturele activiteiten

  Deze bijdrage is voor de kosten van deelname aan sociaal-culturele activiteiten. De bijdrage is € 150,-- per jaar  voor een volwassene en € 300,-- per jaar voor kinderen.  U kunt deze bijdrage bijvoorbeeld gebruiken voor:

  -   sportieve activiteiten, in of buiten verenigingsverband, inclusief de noodzakelijke uitrusting;

  -   sociaal-culturele activiteiten zoals muziekbeoefening,  bezoek aan voorstellingen en dergelijke;

  -   internet, telefoon- en krantenabonnementen;

  -   lidmaatschap van bibliotheek, verenigingen en bonden;

  -   eigen bijdrage peuterspeelzaal, jeugdkamp, schoolkamp of -reisje;

  -   activiteiten in het kader van het ouderenwerk;

  -   aanschaf van een computer.

  U moet betalingsbewijzen overleggen van de gemaakte kosten voordat de bijdrage wordt betaald.

  Bijdrage voor afvalstoffenheffing

  De bijdrage is net zo hoog als de opgelegde aanslag afvalstoffenheffing en wordt zo mogelijk direct verrekend met de opgelegde aanslag.

  Voorwaarden

  U komt in aanmerking voor een bijdrage als u gedurende de laatste drie maanden een laag inkomen en een bescheiden vermogen had en de verwachting is dat het inkomen de komende drie maanden niet met meer dan 20% stijgt. Daarnaast moet u een zelfstandige huisvesting voeren.

  Inkomensgrenzen

  In de onderstaande tabel kunt u zien of u in aanmerking komt voor de minimaregelingen. Voor jongeren tot 21 jaar gelden lagere bedragen. De inkomensgrenzen zijn gebaseerd op het netto-inkomen per maand, exclusief het vakantiegeld. Huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget tellen niet meer voor de inkomensberekening. Een kostendeler is een persoon die minimaal 21 jaar oud is, niet studeert en die bij u in huis woont zodat u de kosten kunt delen. Bijvoorbeeld een meerderjarig kind of een ouder.

  Uw leeftijd en situatie

  Inkomensgrens maximaal 120% bijstandsnorm, exclusief vakantietoeslag

  Gehuwden vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.

  €          1.670,18

  Alleenstaanden en alleenstaande ouders vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.

  €          1.169,12

  Gehuwden vanaf de pensioengerechtigde leeftijd.

  €          1.782,35

  Alleenstaanden en alleenstaande ouders vanaf de pensioengerechtigde leeftijd.

  €          1.308,49

  Vermogensgrenzen

  U kunt uw vermogen op de volgende wijze berekenen: uw bezittingen min uw schulden is het vermogen. Een eigen huis wordt niet tot het vermogen gerekend bij de minimaregelingen. Een auto wordt als vermogen aangemerkt wanneer de waarde € 5.000,-- of meer bedraagt. Een auto die nodig is vanwege medische beperkingen wordt niet tot het vermogen gerekend. U moet dit wel kunnen bewijzen. Een alleenstaande mag niet meer dan € 6.120,-- vermogen hebben en een alleenstaande ouder of gehuwden € 12.240,--.

  Hebt u een minimuminkomen, dan kunt u voor bepaalde kosten een vergoeding of een bijdrage in de kosten krijgen van de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  U kunt een aanvraag indienen bij de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  U dient een verzoek in bij de gemeente. Voldoet u aan de voorwaarden, dan krijgt u een vastgestelde vergoeding toegewezen.

 • Wat moet ik meenemen?

  U kunt een aanvraagformulier opvragen bij de gemeente. Als u het formulier volledig ingevuld en ondertekend hebt kunt u het voorzien van de gevraagde bewijsstukken inleveren bij de gemeente. Hierna zal de gemeente binnen acht weken een beslissing nemen over uw aanvraag.

 • Formulieren