HOME  |  Inwoner  |  Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten  |  Sport, (jeugd), subsidie

Sport, (jeugd), subsidie

 • Wat is het?

  Voor het stimuleren van sportbeoefening kan een sportvereniging een eenmalige subsidie aanvraag indienen voor haar jeugdleden, leden van Club Extra en mindervalide leden.

  Aanvraagformulier subsidie sport (DigiD)

 • Wat moet ik doen?

  Mocht u een subsidie voor willen aanvragen bij de gemeente Nunspeet, dan adviseren wij u het volgende stappenplan te doorlopen:

  1. Lees de Algemene Subsidie Verordening (ASV) door en bekijk of uw aanvraag aan de criteria kan voldoen. Daarnaast kunt u de Awb raadplegen. De Asv kunt u hier downloaden. 
    
  2. Lees aandachtig de deelverordening sport door die van toepassing is op de subsidie die u wilt aanvragen. Let daarbij of er afwijkende bepalingen zijn ten opzichte van de Asv. 

  U dient bij de aanvraag een begroting bij te voegen waarin de kosten en opbrengsten zijn opgenomen van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • Formulieren