Toeristenbelasting

 • Wat is het?

  De toeristenbelasting wordt geheven ter zake van het houden van verblijf met overnachten binnen de gemeente in hotels, pensions, conferentieoorden, opleidingscentra, vakantieonderkomens, mobiele kampeeronderkomens, niet-beroepsmatig verhuurde ruimten en op vaste standplaatsen tegen vergoeding (in welke vorm dan ook) door personen die niet in het bevolkingsregister van de gemeente Nunspeet zijn opgenomen. Mensen die voor zichzelf of hun gezin meer dan negentig dagen per jaar een gemeubileerde woning beschikbaar houden vallen niet onder de toeristenbelasting, maar onder de forensenbelasting.

  Wie is belastingplichtig?

  In de Verordening toeristenbelasting is met betrekking tot de belastingplichtige het volgende opgenomen: "Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf in hem ter beschikking staande ruimten dan wel hem ter beschikking staande terreinen". De recreatieondernemer of de verhuurder is dus de belastingplichtige. Deze mag de toeristenbelasting echter verhalen op de recreant (degene ter zake van wiens verblijf de belasting verschuldigd wordt).

 • Hoe werkt het?

  Nachtverblijfregister

  De belastingplichtige is verplicht een nachtverblijfregister bij te houden. Het nachtverblijfregister wordt door de gemeente kosteloos ter beschikking gesteld. In plaats van het nachtverblijfregister mag de recreatieondernemer ook een eigen registratiesysteem bijhouden als de volgende gegevens in ieder geval maar zijn opgenomen:

  • naam, adres en woonplaats van de recreant/huurder;
  • aantal personen dat verblijf heeft gehad;
  • datum van aankomst en datum van vertrek;
  • totaal aantal overnachtingen.

  Ook de personen die vrijstelling van toeristenbelasting krijgen moeten worden vermeld in het nachtverblijfregister met naam, adres en woonplaats en met de vrijstelling. Het nachtverblijfregister moet bij een controle kunnen worden getoond.

 • Wat moet ik doen?

  Tegen de aanslagen kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar indienen. U kunt schriftelijk uw bezwaarschrift richten aan de heffingsambtenaar van de gemeente Nunspeet, Postbus 79, 8070 AB in Nunspeet.

 • Wat kost het?

  De toeristenbelasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen.

  Het tarief per persoon per overnachting is voor belastingjaar 2018  bedraagt € 1,05.

  Het tarief voor een seizoensplaats bedraagt in 2018: € 171,99

  Het tarief voor een jaarplaats bedraagt in 2018 : € 201,60

 • Meer informatie

  U kunt voor meer informatie terecht in het Klantcontactcentrum of u kunt bellen met telefoonnummer (0341) 25 99 11.