HOME  |  Inwoner  |  Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten  |  Verkiezingen, een ander machtigen

Verkiezingen, een ander machtigen

 • Wat is het?

  Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit kan bij alle verkiezingen. 

 • Hoe werkt het?

  Wanneer u iemand anders machtigt om voor u te stemmen, gelden de volgende regels: 

  • Iemand mag per verkiezing door maximaal 2 personen gemachtigd worden om te stemmen. De persoon die u machtigt mag dus in totaal 3 stemmen uitbrengen: voor zichzelf en voor 2 anderen. 
  • Degene die gemachtigd is, moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. 
 • Wat moet ik doen?

  Gemeenteraadsverkiezingen 

  • U machtigt iemand uit dezelfde gemeente. 
  • U vult de achterkant van uw stempas in. 
  • U en degene die u machtigt ondertekenen allebei uw stempas. 
  • U geeft degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee. 

  Overige verkiezingen 

  • Bij Provinciale Statenverkiezingen machtigt u iemand uit dezelfde provincie. 
  • Bij waterschapsverkiezingen machtigt u iemand uit hetzelfde waterschap. 
  • Bij Tweede Kamerverkiezingen, Europese verkiezingen en een referendum kunt u iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente. 

  Wanneer degene die u machtigt in dezelfde gemeente woont als u: 

  • vult u de achterkant van uw stempas in; 
  • ondertekenen u en degene die u machtigt allebei uw stempas; 
  • geeft u degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee. 

  Wanneer degene die u machtigt in een andere gemeente woont: 

  • vult u een machtigingsformulier in dat verkrijgbaar is bij de gemeente;  
  • ondertekenen u en degene die u machtigt allebei het machtigingsformulier;  
  • levert u het machtigingsformulier uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen in bij uw gemeente; 
  • stuurt de gemeente u een bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd;  
  • stuurt de gemeente een volmachtbewijs naar degene die u hebt gemachtigd. Met dit volmachtbewijs kan deze persoon voor u stemmen.  
 • Wat moet ik meenemen?

  Degene die u hebt gemachtigd neemt de volgende zaken mee als hij gaat stemmen: 

  • Een kopie van uw identiteitsbewijs (dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn). 
  • Uw ingevulde en ondertekende stempas of een volmachtbewijs. 
 • Formulieren