HOME  |  Inwoner  |  Parkeren recreatievoertuigen

Parkeren recreatievoertuigen

Voorkomen moet worden dat parkeerruimte onnodig wordt bezet. Ook moet aantasting van het straatbeeld van de gemeente worden voorkomen. Daarom is het verboden een kampeerwagen, caravan, aanhangwagen, keetwagen of woonwagen langer dan drie achtereenvolgende dagen te parkeren op of aan de weg. Drie dagen is aangehouden zodatde betrokkene de gelegenheid heeft zijn kampeerwagen of caravan voor een te ondernemen reis gereed te maken, respectievelijk na de reis op te ruimen.