HOME  |  Inwoner  |  Peuterspeelgroepen en kinderopvang

Peuterspeelgroepen en kinderopvang

Is uw kind tussen de 2 en 4 jaar? Maak dan gebruik van de peuterspeelgroepen! De peuterspeelgroepen zijn een leuke en leerzame plek waar uw kind onder deskundige begeleiding heerlijk kan spelen. Zo helpt u de ontwikkeling van uw kind te stimuleren. En het mooie is: spelenderwijs wordt uw kind voorbereid op het basisonderwijs. Een goede start!

Voor wie?

Een peuterspeelgroep is voor alle peuters in de gemeente Nunspeet van 2 tot 4 jaar. Peuters kunnen 7 uur per week, gedurende 40 weken per jaar, naar een peuterspeelgroep. Deze opvang wordt aangeboden door verschillende kinderopvangorganisaties. U kiest als ouder zelf een aanbieder die het beste bij u en uw peuter past.

Deze organisaties bieden peuterspeelgroepen aan in de gemeente Nunspeet:

Kosten voor een peuterspeelgroep

Ouders komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de vorm van kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. De peuters waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor een kinderopvangtoeslag, (bijvoorbeeld alleenstaande ouders zonder werk of gezinnen met (g)één inkomen), mogen gebruik maken van een plek op een peuterspeelgroep, gesubsidieerd door de gemeente.
U als ouder betaalt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage (zie ouderbijdragetabel).

In beide gevallen zijn de netto-kosten, dus na verrekening van de kinderopvangtoeslag of subsidie, voor ouders gelijk.

Voor meer informatie over de kosten kan u terecht bij de organisatie van uw keuze.

Meer informatie over kinderopvangtoeslag vindt u hier

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

VVE betekent voor- en vroegschoolse educatie. VVE is een taalprogramma gericht op de totale ontwikkeling van het kind, dus zowel taal- als cognitieve ontwikkeling en ook sociale, emotionele en creatieve ontwikkeling. VVE is geschikt voor alle kinderen, maar in het bijzonder voor kinderen die extra tijd nodig hebben voor hun ontwikkeling. Het Centrum Jeugd en Gezin stelt vast of uw kind voor een VVE-plaats in aanmerking komt. Indien uw kind in aanmerking komt voor een VVE-plaats dan kan uw kind 3,5 uur per week extra naar een peuterspeelgroep. Voor deze extra uren betaalt u geen ouderbijdrage

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met mevrouw  Francis van Tubergen Lotgering, afdeling Bestuur en Maatschappij van de gemeente Nunspeet. U kunt haar bereiken op telefoonnummer (0341) 25 99 11 of via gemeente@nunspeet.nl.

Ouderbijdragetabel