HOME  |  Inwoner  |  Principeverzoek

Principeverzoek

Wat is een principeverzoek?

Als u een principeverzoek tot herziening van het bestemmingsplan indient, vraagt u het college van burgemeester en wethouders om een uitspraak over de haalbaarheid van een bestemmingsplanwijziging of het maken van een nieuw bestemmingsplan. U kunt een principeverzoek alleen schriftelijk door het vastgestelde formulier indienen. Voor het indienen bent u leges verschuldigd (€ 331,25). Bij een principeverzoek legt u het plan voor aan het college zonder dat direct een bouwaanvraag of een verzoek om bestemmingsplanwijziging wordt ingediend. Zo kunt u, voordat het plan in detail wordt uitgewerkt, informeren of het college in principe positief tegenover de voorgenomen plannen staat.

Het college bekijkt uw plannen en geeft aan of het akkoord gaat met het principeplan en geeft eventuele randvoorwaarden aan.

U ontvangt schriftelijk bericht van het college over het beoordelingsresultaat. Het college beslist of het haalbaar is om voor uw verzoek een bestemmingsplanherziening op te starten. Daarna is aan u de keuze of u daadwerkelijk een formele bestemmingsplanprocedure wilt opstarten.

Meer informatie

Voor meer informatie over bestemmingsplannen en principeverzoeken kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Nunspeet via telefoonnummer (0341) 25 99 11. Ook kunt u op afspraak dagelijks in het gemeentehuis terecht van 08.30 tot 12.30 uur en op donderdag van 15.30 tot 20.00 uur.