HOME  |  Inwoner  |  Regenwaterinfiltratiegebied

Regenwaterinfiltratiegebied

De gemeente Nunspeet heeft op verschillende plaatsen borden geplaatst met de tekst 'regenwaterinfiltratiegebied'.  Wat is de betekenis van de borden en wat houdt dit in voor u als bewoner?

Regenwater apart van huishoudelijk afvalwater

Er zijn in de loop van de tijd diverse rioleringssystemen aangelegd. In de meeste wegen ligt een zogenoemd gemengd systeem dat bestaat uit één buis waarbij zowel het huishoudelijk afvalwater als het regenwater wordt ingezameld en getransporteerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Elburg. Bij een gescheiden systeem, een twee-buizensysteem, worden het huishoudelijk afvalwater en het regenwater gescheiden ingezameld. Het huishoudelijk afvalwater wordt getransporteerd naar de RWZI. Het regenwater loost dan op watergangen. Bij het gemengde systeem geldt dat bij erg forse regenbuien het teveel aan water niet meer in het systeem kan worden opgevangen en getransporteerd. Er vindt een overstorting plaats op enkele locaties op het aanwezige oppervlaktewater.

De laatste jaren worden steeds vaker systemen aangelegd waarbij regenwater apart wordt ingezameld en rechtstreeks infiltreert (wegzakt) in de bodem. Het regenwater blijft daarmee in het gebied en wordt niet (onnodig) afgevoerd. Infiltratie kan worden gerealiseerd door de aanleg van wadi's (bijvoorbeeld verdiepte groenstroken, een regenwaterinfiltratiesysteem van 'lekke' buizen of een combinatie daarvan).

De gemeente Nunspeet heeft als beleid in nieuwe wijken het regenwater te laten infiltreren in het gebied waar het neervalt. Bij herinrichtingen en reconstructies van bestaande wegen wordt, wanneer mogelijk, hetzelfde gedaan. Het regenwater verdwijnt hierdoor niet (onnodig) samen met het huishoudelijk afvalwater naar de RWZI.

Waarom regenwater infiltreren?

Er zijn verschillende redenen om het regenwater te laten infiltreren in het gebied waar het neervalt:

  • Voorkomen wordt dat schoon regenwater ongewenst snel uit het neerslaggebied verdwijnt. Regenwater vasthouden en in de bodem laten zakken, helpt de verdroging van de natuur voorkomen.
  • Voorkomen wordt dat schoon regenwater naar de RWZI wordt afgevoerd. Dit schone water legt onnodig beslag op de capaciteit van het rioolsysteem en de RWZI.

Verontreinigingen direct uit de grond

U zult begrijpen dat in een gebied waar het regenwater direct in de bodem infiltreert bepaalde handelingen niet gewenst zijn. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de tuin, het strooien van mest buiten de groeiperiode en de auto wassen in het gebied zijn daarvan een aantal voorbeelden. Deze verontreinigingen vervuilen direct uw eigen omgeving.

Hebt u vragen?

Als u nog vragen hebt, staan wij u graag te woord. Op werkdagen kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via telefoon (0341) 25 99 11.