HOME  |  Inwoner  |  Risicokaart

Risicokaart

In onze leefomgeving hebben we te maken met risico’s die kunnen leiden tot ongevallen of rampen. De gemeente Nunspeet wil u informeren over deze risico’s en wat wij eraan doen om deze zo veel mogelijk te beperken. U kunt zich op uw beurt dan voorbereiden, zodat u weet wat u moet doen als er toch iets gebeurt.

We leven in een maatschappij waarin verschillende risico’s bestaan. Ongevallen zijn helaas niet altijd te voorkomen, maar we doen er alles aan om ze zo veel mogelijk te beperken.

Risico's in de gemeente Nunspeet

Ook in onze gemeente is een aantal risico’s aanwezig. Het aantal risicovolle objecten in onze gemeente is niet groot ten opzichte van bijvoorbeeld steden met grote industrieën. In Nunspeet bestaan de risicovolle objecten hoofdzakelijk uit lpg-tankstations, de opslag van zwembadchemicaliën, ammoniakopslagen, aardgastransportleidingen en propaantanks. Raadpleeg de Risicokaart voor aanvullende informatie en de locaties van deze objecten.

Wat doet de gemeente?

Om de risico’s van bedrijven te minimaliseren stelt de Wet milieubeheer eisen waaraan deze opslagplaatsen moeten voldoen. De gemeente Nunspeet of de provincie verleent de benodigde milieuvergunningen en controleert of de bedrijven zich aan deze vergunningen houden. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat de bedrijven zo veilig mogelijk opereren. Een andere maatregel die we als gemeente treffen, is het opstellen van een algemeen rampenplan. De taken van brandweer, politie, geneeskundige hulpverlening en gemeentelijke diensten staan hierin. We organiseren regelmatig rampenoefeningen op basis van dit plan, zodat we zo goed mogelijk voorbereid zijn op eventuele calamiteiten.

Wat kunt ú doen?

U kunt uzelf ook voorbereiden op een eventuele calamiteit. Om te beginnen door na te gaan welke risicofactoren er in uw directe omgeving zijn.  De overheid wil de burgers informeren over de risico's waaraan ze kunnen worden blootgesteld. Risico's worden bepaald door de kans dat een ongeval plaatsvindt te vermenigvuldigen met het effect van een ongeval. De provincie Gelderland heeft deze risico's op een digitale kaart gepresenteerd.

Ook op de website www.denkvooruit.nl kunt u lezen hoe u zich op de verschillende calamiteiten kunt voorbereiden. U kunt via deze website ook de rampenbewaarkaart downloaden. Op deze kaart staat hoe u moet handelen als er iets gebeurt. Deze kaart kunt u overigens ook opvragen bij de gemeente.