HOME  |  Inwoner  |  Verhuur/verkoop openbaar groen

Verhuur/verkoop openbaar groen

Binnen de gemeente Nunspeet is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat particulieren een stukje openbaar groen kopen of huren. Vaak gaat het dan om een aangrenzende groenstrook die bij de priv├ętuin wordt gevoegd. Hiervoor moet echter eerst toestemming worden verkregen van de gemeente. De gemeente heeft hiervoor dan ook beleid opgesteld. Sommige delen groen kunnen niet worden uitgegeven vanwege ligging of aanwezigheid van kabels en leidingen. Ook wanneer het functioneel groen (bijvoorbeeld een speelterrein) en structureel groen (bepalend voor het groene beeld van de wijk) betreft, kan de grond niet worden uitgegeven. Per stukje grond wordt dus bekeken of dit voor uitgifte in aanmerking komt.


Illegaal grondgebruik

Tegen het illegaal in gebruik nemen van openbaar groen wordt opgetreden. Hierbij wordt proces-verbaal opgemaakt in verband met vernieling van gemeentelijk eigendom. Ook wordt een rekening van herstelkosten opgemaakt.