HOME  |  Inwoner  |  Verkeersbeleid

Verkeersbeleid

Gemeentelijke Verkeers- en VervoersPlan

De gemeenteraad van Nunspeet heeft in 2009 het GVVP vastgesteld en op 24 september 2015 het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) voor Nunspeet geactualiseerd vastgesteld. Voor het volledige plan, klik hier.

Parkeerbeleid

In de parkeernota zijn de actuele normen weergegeven. Voor de nota klik hier

Oplaadinfrastructuur

Het college van b&w heeft beleidsregels voor de oplaadinfrastructuur vastgesteld, klik hier