HOME  |  Inwoner  |  Vissen in Nunspeet

Vissen in Nunspeet

Sportvissen in zoet water is voor jong en oud een aangenaam tijdverdrijf. Maar: u mag niet zomaar overal uw hengel uitgooien.

Waar mag u niet vissen in onze gemeente:

  • Edzard Koningpark;
  • Oranjepark;
  • Zandenplas (eigenaar is RGV Holding);
  • de vijver bij appartementencomplex Poort van ’t Hul.

Waar mag u wel vissen:

  • op het gehele Randmeer;
  • de watergang bij ’t Hul (achter woonwijk ’t Hul, De Marsse). 

Lijsten van viswateren

De VISpas is het bewijs van lidmaatschap van uw vereniging. Daarop staan naam, vestigingsplaats en het logo van uw vereniging op de VISpas. Dit is echter niet voldoende om te mogen vissen. Daarvoor is ook een Lijst van Viswateren nodig. De combinatie van die twee vormen de visvergunning.

Voor de sportvissers die geen lid zijn van een aangesloten hengelsportvereniging is er de Kleine VISpas. Met deze pas kunt u met één hengel en een beperkt aantal aassoorten in een beperkt aantal wateren vissen. Deze wateren zijn opgenomen in de bijhorende Kleine Lijst van Viswateren. De Kleine VISpas vormt samen met de Kleine Lijst van Viswateren (PDF) de visvergunning (schriftelijke toestemming).

Welke soorten vispassen zijn er eigenlijk?


1. VISpas
De VISpas is het lidmaatschapsbewijs van een sportvisser. Op de VISpas staat van welke vereniging hij/zij lid is. Samen met de bijbehorende 'Lijsten van viswateren' is de VISpas de visvergunning. Gevist mag worden in de wateren die genoemd staan in die lijst(en). Er is in ieder geval een landelijke lijst. Verder kan er een federatieve en verenigingslijst bij zitten. Om te mogen meedoen met federatieve en landelijke viswedstrijden is ook een VISpas noodzakelijk.

2. JeugdVISpas
Een jeugdVISpas. De mogelijkheden zijn gelijk aan die van de VISpas. Het is namelijk een bewijs van lidmaatschap en een vergunning om te vissen met twee hengels en alle aassoorten. Maar er wordt een lagere landelijke afdracht voor gerekend dan voor de VISpas. Hierdoor wordt het voor de jeugd die wil vissen met twee hengels, of op roofvis, goedkoper. Ook als een jeugdlid wil meedoen aan federatieve of landelijke viswedstrijden, heeft hij of zij een jeugdVISpas nodig.

3. ZeeVISpas
De zeeVISpas is het lidmaatschapsbewijs van een sportvisser die alleen in het zoute water vist. De zeeVISpas is geen vergunning. Als iemand zowel in het zoete als het zoute vist, heeft hij/zij een VISpas nodig. Een zeeVISpas (of VISpas) is wel nodig om te mogen meedoen met zoute federatieve en landelijke viswedstrijden.

4. Kleine VISpas
Met de kleine VISpas (voorheen vergelijkbaar met de Sportvisakte) mag worden gevist met een hengel en aangewezen aassoorten in de openbare vaarwateren. De kleine VISpas is geen bewijs van lidmaatschap, maar een vergunning. Bij de 'kleine VISpas' hoort een Lijst van Viswateren. De term openbare wateren is sinds 2007 verdwenen. De Kleine VISpas met beperkte mogelijkheden kunt u ook direct online bestellen via het Bestelformulier Kleine VISpas op www.sportvisserijnederland.nl. De pas kost € 10,50. Zelf halen bij het postkantoor kan natuurlijk ook. Het postkantoor kan een balievergoeding vragen van € 2,50.

Wilt u weten welke VISpas het best bij u past? Doe dan de VISpascheck op www.sportvisserijnederland.nl. Op deze site vindt u ook een adressenzoeker. Als u uw postcode invult, krijgt u meteen een overzicht van hengelsportverenigingen bij u in de buurt. Een vispas kunt u aanvragen bij De Viersprong (Brinkersweg 41) en Faunaland (Stationslaan 71).

Op www.visplanner.nl kunt u eenvoudig zien waar je met een VISpas mag vissen. Zo'n 90% van de wateren die in de Landelijke Lijst van Viswateren staan, zijn opgenomen in de Visplanner. Ook de wateren uit de Kleine Lijst van Viswateren, behorend bij de Kleine VISpas, kunt u hier bekijken.

Handige links


www.sportvisserijnederland.nl           voor allerhande informatie over sportvissen
www.poepenkolk.nl                             een visclub uit Elburg
www.hsvdesnoek.nl                            een visclub in Harderwijk
www.vrouwenvisclubdegriet.nl          een vrouwenvisclub in Harderwijk
www.faunaland.nl                               voor de aanschaf van een VISpas of benodigde artikelen
www.visplanner.nl                              voor een overzicht van visplekken