HOME  |  Inwoner  |  Vrijwilligers

Vrijwilligers

Vrijwilligers maken het verschil. Ze doen onbetaald werk, voor anderen. Ook in de gemeente Nunspeet zijn veel vrijwilligers actief.

Vacaturebank

Wilt u iets betekenen voor iemand in uw omgeving? Klik hier voor de website van het Servicepunt vrijwilligers Nunspeet

Verzekering

Vrijwilligers kunnen bij ongevallen tijdens het vrijwilligerswerk of tijdens het verlenen van mantelzorg een beroep doen op de gemeente. De gemeente heeft hiervoor een verzekering afgesloten. De vrijwilligersverzekering is een 'vangnetverzekering'. Dat betekent dat u de schade niet op een andere manier vergoed kunt krijgen. Dien eerst uw schade bij uw eigen verzekering of organisatie in. Is er geen dekking of wordt de claim niet gehonoreerd dan kunt u de schade bij ons melden. Klik hier voor meer informatie over de vrijwilligersverzekering

Mogelijkheden voor vergoedingen

Vrijwilligersorganisaties mogen zelf beslissen of zij een onkosten- en/ of reiskostenvergoeding geven. Veel organisaties hanteren echter het principe dat vrijwilligers zelf geen kosten hoeven te maken om vrijwilligerswerk te kunnen doen. Vrijwilligersorganisaties kunnen deze kosten op twee manieren vergoeden, namelijk op basis van:

  • werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten
  • een vast bedrag voor kosten die niet aangetoond hoeven te worden, de zogenaamde forfaitaire vergoeding.