HOME  |  Inwoner  |  Wat kan ik zelf doen?

Wat kan ik zelf doen?

Een klimaatbestendige gemeente, daar werken we hard aan en daar gaan we mee door! We hebben in de afgelopen jaren gemerkt dat bij zware regenval wateroverlast kan ontstaan en dat pakken we aan. Dat doen we onder andere door bergingsvoorzieningen aan te leggen. Maar ook door de riolering te verbeteren. Dit doen we door het regenwater af te koppelen en via een gescheiden riolering af te voeren. Bij klimaatbestendig kun je ook denken aan het aanleggen van waterpasserende bestrating, zodat regenwater direct in de bodem infiltreert.

Wat kunt u zelf doen?

Help mee de wateroverlast in de tuin te lijf te gaan! Water vervult een belangrijke functie in de tuin. De tuin mag niet te nat zijn, maar ook niet te droog. Hoe zorg ik ervoor dat er voldoende water is in droge periodes? En hoe zorg ik ervoor dat de tuin niet onderloopt tijdens een wolkbreuk? Of nog erger, dat het regenwater via de tuin het huis binnenstroomt? Dat kan op verschillende manieren.

Tips om zelf aan de slag te gaan

  • Koppel uw regenpijp af van de riolering door het water uw tuin in te laten lopen;
  • CreĆ«er een watertuin of pas infiltratiekratten toe;
  • Betegel uw tuin minder of pas waterpasserende bestrating toe;
  • Hergebruik water voor in uw tuin met een regenton;
  • Heeft uw plat dak, overweeg dan een groen vegetatiedak, bij voorbeeld op de schuur.

Zo vermindert u de belasting op het riool en verbetert u het milieu en uw eigen leefomgeving.