HOME  |  Inwoner  |  Water

Water

Een klimaatbestendige gemeente, daar werken we hard aan en daar gaan we mee door! We hebben in de afgelopen jaren gemerkt dat bij zware regenval wateroverlast kan ontstaan en dat pakken we aan. Dat doen we onder andere door bergingsvoorzieningen aan te leggen. Maar ook door de riolering te verbeteren. Dit doen we door het regenwater af te koppelen en via een gescheiden riolering af te voeren. Bij klimaatbestendig kun je ook denken aan het aanleggen van waterpasserende bestrating, zodat regenwater direct in de bodem infiltreert.

Afkoppelen regenwater - subsidie