HOME  |  Inwoner  |  Wetgeving Wmo

Wetgeving Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij. Voor bepaalde groepen mensen is dit niet altijd makkelijk. Denk aan ouderen of mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Deze mensen kunnen ondersteuning krijgen. Zo kunnen ze zoveel mogelijk zelf blijven doen.

Klik hier voor de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Klik hier voor de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet.

Klik hier voor de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning.