HOME  |  Inwoner  |  Zorg en overlast, melden

Zorg en overlast, melden

Introductie

Er zijn mensen die dringend hulp nodig hebben. In hun leven spelen veel problemen, zoals psychiatrische klachten, verslaving, vervuiling of schulden. Gebeurt er niets dan glijden ze langzaam af. Zelf willen, kunnen of durven ze geen hulp te vragen. Reguliere instellingen kunnen hen vaak niet of onvoldoende bereiken.

Hoe werkt het?

Bij het maatschappelijk werk van Stimenz kunt u mensen aanmelden die verschillende, complexe problemen hebben op het gebied van gezondheid, wonen, geld, relaties en/of juridische kwesties. Zelf vragen ze niet om hulp. Door hun gedrag of problemen roepen ze bij hun omgeving zorgen op of geven overlast.

Iedereen kan een melding doen zolang de persoon over wie u zich zorgen maakt in de gemeente Nunspeet woont. 

Hoe gaat het verder?

Na uw aanmelding wordt de melding besproken en wordt gekeken welke instantie passende hulp kan bieden. De hulpverleners zoeken dan contact met de persoon, proberen vertrouwen te winnen en zoeken uit wat er aan de hand is en welke hulp nodig is. U wordt op de hoogte gebracht van de vervolgactie.